PETIMID 250 mg 50 kapsül Uyarılar

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Petimid uyarılar, Petimid zararları, Petimid önlemler, Petimid riskler, Petimid yan etkisi, Petimid alerji, Petimid alkol, Petimid hamileler, Petimid emzirme, Petimid araç kullanımı, Petimid fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Bazı endikasyonlarda, antiepileptik ajanlarla tedavi gören hastalarda intihar düşüncesi ve intihar girişimi raporlanmıştır. Antiepileptik ilaçların plasebo kontrollü randomize metaanalizinde, intihar düşüncesi ve intihar girişimi riskinde küçük bir artış gözlenmiştir. Buriskin mekanizması bilinmemektedir ve mevcut veriler etosüksimidle risk artışı olasılığınıiçermez. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve girişiminin belirtileri açısından izlenmeli veuygun tedavi düşünülmelidir.

İntihar düşüncesi ve intihar girişimi olan hastalara (ve hasta yakınlarına) medikal yardım almaları tavsiye edilir.

Hepatik ve renal bozukluluklarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları ve etosüksimidin konsantrasyonu izlenmelidir.

Etosüksimid başka bir epileptik ilaç yerine verilmeye başlandıysa diğer ilaç bir anda kesilmemeli ancak azaltılarak bırakılmalıdır. Replasman her iki ilacın birliktekullanılmasıyla dereceli yapılabilir. Aksi halde absans nöbetleri (petit-mal) görülebilir.

Etosüksimid her zaman azaltılarak bırakılmalıdır.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Hastalar; etosüksimidin sebep olduğu uyuşukluk haline karşı dikkatli olmalıdır, bu istenmeyen etki görülürse araba ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır.