PETIMID 250 mg 50 kapsül Yan Etkileri

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Petimid yan etkileri, Petimid etkileri, Petimid zararları, Petimid belirtileri, Petimid uyarılar, Petimid önlemler, Petimid kilo aldırırmı, Petimid zayıflatırmı, Petimid zehirlenmesi, Petimid cinsellik, Petimid sorunlar, Petimid uykusuzluk, Petimid bağımlılık, Petimid bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PETIMID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PETIMID’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yutma ve solunum güçlüğü; yüzde, dudakta, boğazda, dilde şişme
 • Ciltte şiddetli kaşınma, kızarıklık ve şişkinlik
 • Ağızda, gözde, genital bölgede kabarma ve döküntü, ciltte soyulma
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PETİMİD’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ateş, boğaz ağrısı, ağız yarası, morarma ya da kanama, tekrarlayan enfeksiyonlar ya daiyileşmeyen enfeksiyonlar. Bunlar kandaki değişikler sebebiyle olabilir. Bu durumda kantestleri yapılabilir.
 • Artan nöbetler. Kan testlerine bakılabilir ve doktor dozu değiştirebilir.
 • Çocuklarda Lupus olarak adlandırılan, organların genel reaksiyonlarını etkileyen; ateş,kabarıklık, eklem ağrısı veya böbrek inflamasyonu. Doktorunuz kan ve idrar testleri isteyebilir.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Yan etkiler

  aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.Yaygın:

  İştah azalması, baş ağrısı, kararsızlık, hareketleri kontrol etmede güçlük, sersemlik, uyuşukluk, mide ağrısı ve krampları, mide-bağırsak bozuklukları, karnın üst kısmında ağrı, bulantı, kusma,kızamık benzeri hafif deri kızarıklıkları, kurdeşen,

  Yaygın olmayan:

  Agresif davranışlar, kabus görme, depresyon, intihar düşüncesi, psikotik bozukluklar, uyku düzeni bozukluğu, titreme, hareketlerde koordinasyon bozukluğu ve anormallikler,konsantrasyon bozukluğu, uzağı görememe, hıçkırık, ishal, dişeti büyümesi, dilde şişlik, idrardakan, vajinal (kadın cinsiyet organı) kanama, yorgunluk, sinirlilik, kilo kaybı, acı hissetme,hiperaktivite, agranülasitoz (ani ve sık gelişebilen akyuvar sayısının azaltılması), aplastikanemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi), eozinofili (eozinofil adıverilen akyuvarlarda artış), lökopeni (akyuvar sayısının azalması), pansitopeni (kanın biçimlielemanlarının üretiminin baskılanması), kemik iliği yetmezliği, aşırı duyarlılık, DRESS(eozinofili, ateş ve döküntüyle karakterize şiddetli ilaç reaksiyonu), Stevens Johnson sendromu(cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon göstermesi), Lupuseritamotozus (bağışıklık sisteminin kendi organlarını hedef aldığı bir hastalık), yorgunluk

  Bilinmiyor

  Lenf bezlerinde şişme, saç dökülmesi, kaslarda şiddetli kasılma, aktivitelerde his kaybı, aşırı huzursuzluk, cinsel dürtüde artış, iyi hissetme

  Yan etkilerin raporlanması

  - Sersemlik, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlık, kusma ve anemi gibi yan etkiler görülebilir.
  - Gastrointesitinal sistem: Anoreksi, bulantı, kusma, kramp, kilo kaybı ve ishal - Hemopoetik sistem: Lökopeni, agranüsitoz, pansitopeni, aplastik anemi ve eozinofili
  - Sinir sistemi:Baş ağrısı, sinirlilik, ataletsizlik, libido artması, irritabilite, uykusuzluk
  - Cilt tabakaları:Dermayolojik bazı rahatsızlıklar gözlenmiştir.