PETIMID 250 mg 50 kapsül Dozu

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Petimid dozu, Petimid dozaj, Petimid doz aşımı, Petimid uygulama, Petimid kullanım şekli, Petimid kullanımı, Petimid kullanım süresi, Petimid açmı tokmu, Petimid nedir, Petimid ne için kullanılır, Petimid nasıl kullanılır, Petimid faydaları, Petimid etkileri, Petimid günde kaç kez, Petimid sabah mı akşam mı, Petimid fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler ve 6 yaş üzeri çocuklar: Günlük 500 mg düşük doz ile başlanır. Günlük 1000-1500 mg ile hastalık kontrol altına alma kadar her 5-7 günde bir 250 mg artırılarak devam edilir. Gerekli ise bölünmüş dozlarda 2000 mg kullanılabilir.

Etosüksimidin etkili plazma seviyesi 40-100 mikrogram/ml arasındadır. Ancak dozaj ayarı için kriter klinik yanıtlar olmalıdır. Etosüksimidin plazmada yanlanma ömrü 24 saattenfazladır ancak günlük dozu fazla ise doz sabah ve akşam alınmak üzere bölünebilir.

Uygulama şekli

Kapsül bir bardak su ile alınır. Tercihe bağlı olarak yemekle beraber veya ayrı olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Karaciğer/Böbrek Yetmezliği

Etosüksimid, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İlacı kullanan tüm hastalar için periyodik olarak idrar tahlili ve karaciğer fonksiyon testlerininyapılması önerilir. İnsanlarda karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde anormalliklergözlenmiştir.

Pediyatrik popülasyon

0-6 yaş arası çocuklar ve kapsül yutamayan kişiler etosüksimidin oral likit formunu kullanabilir. Pediatrik popülasyonda etosüksimidin kullanımına ilişkin klinik çalışma verileri5.1’de verilmiştir.

Geriyatrik popülasyon

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Doz aşımı ve tedavisi

Akut doz aşımı koma ve solunum depresyonu dahil, bulantı, kusma ve merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olabilir. Etosüksimidin toksisitesi ile plazma seviyesi arasında bir ilişkikurulamamıştır. 2 g’dan az alınırsa, oral sıvı tedavisi uygulanmalıdır.

2 g’dan daha fazla alındığı düşünüldüğünde, geçen zaman 4 saatten az ise gastrik lavaj uygulanabilir. Respirasyon ve sirkülasyonun rutin gözlemlenmesi, destekleyici ölçümlereihtiyaç olup olmadığını gösterir.

Aktif kömür ve pürgatiflerin doz aşımının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Hemodiyaliz yaralı olabilir. Diürez ve transfüzyon etkisizdir.