PETIMID 250 mg 50 kapsül Kullanımı

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.PETIMID nasıl kullanılır ?

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna, size ne zaman uygulanacağına ve tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir.

• Yetişkin ve 6 yaşından büyük çocuklarda: Günde 2 kapsül ile başlanır. Epilepsi kontrol

altına alınana kadar her 5-7 günde 1 kapsül artırılabilir. Gerekli olduğu durumlarda dozlar

3/7

bölünerek günde maksimum 8 kapsül alınabilir. Dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

Etosüksimidin vücuttaki seviyesini kontrol etmek için kan testleri yapılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Kapsülü bir bardak su ile alınız. Tercihe bağlı olarak yemekle beraber veya ayrı alınabilir.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama sıklığına uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir. 6 yaşından küçük çocuklar ve kapsül yutamayan kişiler: Etosüksimidinin likit formunu kullanabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar için, doz ve uygulama sıklığına uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Eğer PETİMİD’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PETIMID kullanırsanız

Eğer fazla miktarda kapsül aldıysanız uyuşukluk ya da zihin karışıklığı görülebilir. Böyle bir durumda kullandığınız ilacı yanınızda getirmeniz, hangi ilacı kullandığınızın belirlenebilmesi için gereklidir.

PETİMİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile bunu yapınız.

PETIMID'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz doz diğer doz zamanına yakınsa o dozu atlayıp bir sonraki dozdan devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PETIMID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu ilacı bir anda kestiğinizde nöbetleriniz kötüleşebilir.

Doktor ilacı kademeli bir şekilde nasıl bırakacağınızı önerecektir. İlaçlan almaya doktorunuzun söylediği zamana kadar almaya devam ediniz. Etosüksimid durumunuzu kontrol altına almaya yarar ama tedavi etmez. Bu nedenle iyi hissetseniz bile her gün ilacınızı almalısınız.

Özellikle tatillerde veya hafta sonlan ilacınızın bitmeyeceğinden emin olunuz.