PETIMID 250 mg 50 kapsül Ruhsat Bilgileri

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akbaba Köyü, Fener Cad. No: 52 34820 Beykoz / İstanbulTel:(0216)320 45 50

Faks: (0216) 320 45 56 E-mail: osel@osel.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI

190/39

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.02.1999 Ruhsat yenileme tarihi: 03.05.2005

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ