PETIMID 250 mg 50 kapsül Gebelik

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Petimid gebelik kategorisi C'dir. Petimid hamilelik kategorisi, Petimid gebelik kategorisi, Petimid emzirme, Petimid anne sütüne geçer mi, Petimid laktasyon, Petimid hamilelerde kullanımı, Petimid ve bebek, Petimid kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar etosüksimidi dikkatli kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

Antikonvülsan kullanan annelerin çocuklarında konjenital malformasyon insidansında artış gözlenmiştir.

Etosüksimid gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. kısım 5.3).İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Hamile olan veya hamilelik planlayan bayanlarda tedavinin yararına karşı riski dikkatlice değerlendirilmelidir.

PETİMİD gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Etosüksimid süte geçebilir. PETİMİD ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.