Uyarılar

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

A-F <-> ACS ile başlayan ilaçlara ait uyarılar, zararlar, önlemler, riskler, yan etki, alerji, alkol, hamilelik, emzirme, araç kullanım ve fazla alınırsa başlıklarını içerir.

İlaç Adı Uyarılar
A-FERIN 300 mg 30 kapsül Uyarılar Parasetamol: Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunan hastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri ...
A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Uyarılar Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunan hastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri yapm...
A-FERIN HOT 10 poşet Uyarılar Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunan hastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri yapm...
A-FERIN PED. 100 ml şurup Uyarılar Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunan hastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri yapm...
A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup Uyarılar Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunan hastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri yapm...
A-FERIN SINUS 20 film tablet Uyarılar Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikâyesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. P...
A-NOX FORT 550 mg 10 tablet Kalp yetmezliği ve fonksiyon renal hepatik yetmezlikte dikkatle kullanılmalıdır. Sürrenal fonksiyon testi yapılacak hastalarda tedaviye 48 saat ara verilmelidir. ...
A-NOX FORT 550 mg 20 tablet Uyarılar Kardiyovasküler (KV) risk - NSAİİ’ler ölümcül olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV hastalığı olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk da...
A-PER şurup 120 mg 150 ml Uyarılar Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunanhastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarlakaraciğer fonksiyon tetkikleri yapmak gerekebilir....
ABAVIR 245 mg 30 film kaplı tablet Uyarılar Tenofovir disoproksil fumarat tedavisi başlatılmadan önce hepatit B virüsü ile enfekte olmuş tüm hastalara HIV antikor testi önerilmelidir ( Bkz. HIV-1 ve hepatit B’nin ko-enfeksiyomi). ABAVİR, tenofovir disoproksil fumarat (Truvada) içeren başka herhangi bir ilaçla birliktealınmamalıdır.
ABELCET 100 mg/20 ml IV inf. için sus. içeren 1 flakon Uyarılar infüzyon aşırı duyarlılık reaksiyonları: İnfüzyonla ilişkili yan etkileri önlemek için bir ön tedavi (ör; parasetamol) uygulanabilir. (Ürünün orjinal KÜB’ünde yer alan bir bilgidir.) Sistemik mantar enfeksiyonları: ABELCET sadece pozitif deri reaksiyonuna neden olan veya serolojik testlerle t...
ABILIFY 1 mg/ml oral solüsyon 150 ml Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar: Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklarında intihar eğilimi görülmesi doğaldır ve bazı durumlarda...
ABILIFY 10 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar: Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklarında intihar eğilimi görülmesi doğaldır ve bazı dur...
ABILIFY 15 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar: Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklannda intihar eğilimi görülmesi doğaldır ve bazı duru...
ABILIFY 30 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar: Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklannda intihar eğilimi görülmesi doğaldır ve bazı duru...
ABILIFY 5 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar: Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklannda intihar eğilimi görülmesi doğaldır ve bazı duru...
ABIZOL 10 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar:kini azaltmak için, en düşük miktarda reçete edilmelidir. Tardif diskinezi:(bkz; bölüm 4.8).
ABIZOL 15 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar:kini azaltmak için, en düşük miktarda reçete edilmelidir. Tardif diskinezi:(bkz; bölüm 4.8).
ABIZOL 20 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar:kini azaltmak için, en düşük miktarda reçete edilmelidir. Tardif diskinezi:(bkz; bölüm 4.8).
ABIZOL 30 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar:kini azaltmak için, en düşük miktarda reçete edilmelidir. Tardif diskinezi:(bkz; bölüm 4.8).
ABIZOL 5 mg 28 tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar:kini azaltmak için, en düşük miktarda reçete edilmelidir. Tardif diskinezi:(bkz; bölüm 4.8).
ABIZOL EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları: İntihar. Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklarında intihar eğilimi görülmesi doğa...
ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet Uyarılar Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Önemli advers ilaç reaksiyonları İntihar: Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklarında intihar eğilimi görülmesi doğal...
ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet Uyarılar Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda pantoprazol ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimleri düzenli olarak izlenmelidir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda ABPAX kullanımı kesilmelidir. Kombine tedavi sırasında diğer ilaçların ürün bilgileri göz önüne alı...
ABSTRAL 100 mcg 10 dilaltı tablet Uyarılar ABSTRAL çocuklar için öldürücü olabilecek dozda etkin madde içerdiği için hastalar ve bakıcıları, çocukların ilacı göremeyeceği, erişemeyeceği yerlere ve ambalajına koymalarıkonusunda eğitilmelidir. ABSTRAL gibi opioid tedavisi alırken, potansiyel ciddi istenmeyen etkilerin oluşabilmesi nedeniyle, ...
ABSTRAL 200 mcg 10 dilaltı tablet Uyarılar ABSTRAL çocuklar için öldürücü olabilecek dozda etkin madde içerdiği için hastalar ve bakıcıları, çocukların ilacı göremeyeceği, erişemeyeceği yerlere ve ambalajına koymalarıkonusunda eğitilmelidir. ABSTRAL gibi opioid tedavisi alırken, potansiyel ciddi istenmeyen etkilerin oluşabilmesi nedeniyle, ...
ABSTRAL 800 mcg 10 dilaltı tablet Uyarılar ABSTRAL çocuklar için öldürücü olabilecek dozda etkin madde içerdiği için hastalar ve bakıcıları, çocukların ilacı göremeyeceği, erişemeyeceği yerlere ve ambalajına koymalarıkonusunda eğitilmelidir. ABSTRAL gibi opioid tedavisi alırken, potansiyel ciddi istenmeyen etkilerin oluşabilmesi nedeniyle, ...
ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet Uyarılar Baş ve Boyunda Anjiyoödem: Anjiyoödem, kinapril alan hastaların %0.1’inde bildirilmiştir. Laringeal stridor veya yüz, dil veya glottiste anjiyoödem görüldüğü takdirde, kinapril/hidroklorotiyazid tedavisi derhal kesilmelidir; hasta, kabul görmüş tıbbi bakım yöntemlerine uygun şekilde tedavi edilmeli ve ödem yok olana ...
ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet Uyarılar Baş ve Boyunda Anjiyoödem: Anjiyoödem, kinapril alan hastaların %0.1’inde bildirilmiştir. Laringeal stridor veya yüz, dil veya glottiste anjiyoödem görüldüğü takdirde, kinapril/hidroklorotiyazid tedavisi derhal kesilmelidir; hasta, kabul görmüş tıbbi bakım yöntemlerine uygun şekilde tedavi edilmeli ve ödem yok olana ...
ACE PLUS SELENYUM 30 yumuşak kapsül Uyarılar E vitamininin antikoagülan ve östrojen alan hastalarda kanama zamanım uzatabileceği (K vit amininin kanın pıhtılaşması ile ilgili fonksiyonu üzerindeki antagonistik etkisi nedeniile) bildirilmiştir. Ancak bu etkinin klinik önemi bilinmemektedir. Oral kontraseptifkull...
ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet Uyarılar Özel uyarılar Perindopril ve indapamidde ortak: Lityum: Lityum ile perindopril ve indapamid kombinasyonu genel olarak tavsiye edilmemektedir, (bakınız bölüm 4.5). Perindopril ile ilişkili: İmmüno-Depresif Hastalarda Nötropeni/Agranülositoz Riski: Nötropeni riski doza ve hasta türüne bağlı görü...
ACEPRIX 1 mg 30 film tablet Uyarılar Gebelik döneminde kullanıldığında, ADE inhibitörleri fetüs gelişimine zarar verebilir veya ölümüne neden olabilir. Gebelik saptandığında, ACEPRİX mümkün olduğunca kısa sürede kesilmelidir. ACEPRİX, aort stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati veya diğer darlık-tıkanma patolojileri olan vakalarda dikkatli kullanılmalıdır...
ACEPRIX 2.5 mg 30 film tablet Uyarılar Bazı durumlarda, özellikle kusma, ishal, daha önceki diüretik tedavisi, düşük sodyumlu diyet ve diyaliz gibi; önemli miktarda sodyum ve su kaybının söz konusu olduğu vakalarda, ADE inhibitörü tedavisine bağlı semptomatik hipotansiyon bildirilmiştir. Akut hipotansiyon, hastayı sırtüstü yatırarak ve gerektiğinde serum fiz...
ACEPRIX 5 mg 30 film tablet Uyarılar Gebelik döneminde kullanıldığında, ADE inhibitörleri fetüs gelişimine zarar verebilir veya ölümüne neden olabilir. Gebelik saptandığında, ACEPRİX mümkün olduğunca kısa sürede kesilmelidir. ACEPRİX, aort stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati veya diğer darlık-tıkanma patolojileri olan vakalarda dikkatli kullanılmalıdır...
ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet Uyarılar Aort stenozu/hipertrofik kardivomivopati: Şiddetli hipotansiyon riski ve kalp debisinin sistemik vazodilatasyonu dengelemek için artamaması nedeniyle, ACEPRİX® PLUS aort stenozu olan ya da obstrüktif kalp hastalığı (örn. mitral stenoz, aort stenozu, hipertrofık kardiyomiyopati) olan hastalarda kullanılmamalıdır.
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 10 efervesan tablet Gastroduodenal ülserde preparatın kullanımında bronşiyal sekreksiyonda belirgin artış olabilir. Bu durumda öksürük refleksi yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına özen gösterilmelidir. Gebelerde ve laktasyonda kullanılmaz. ...
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 20 efervesan tablet Gastroduodenal ülserde preparatın kullanımında bronşiyal sekreksiyonda belirgin artış olabilir. Bu durumda öksürük refleksi yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına özen gösterilmelidir. Gebelerde ve laktasyonda kullanılmaz. ...
ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon Uyarılar Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda pantoprazol ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimleri düzenli olarak izlenmelidir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda ACİLİBRE kullanımı kesilmelidir. Herhangi bir alarm semptomunun varlığında (öm. beklenmeyen kilo ka...
ACLASTA 5mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi Uyarılar ACLASTA tedavisine başlanmadan önce yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı ile önceden var olan hipokalsemi tedavi edilmelidir (bkz. Bölüm 4.3). Diğer mineral metabolizma bozuklukları da (örn. paratioroid rezervi yetersizliği, ince bağırsaklarda kalsiyum emilim bozukluğu) etkin biçimde tedavi edilmelidir. Hekimler, bu hastal...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Keymen } Uyarılar Askorbik asitin yüksek dozlan, üriner oksalat seviyelerini yükseltir ve böbrekte kalsiyum oksalat taşlannın oluşumuna sebep olabilir. Böbrek fonksiyonlan bozulmuş olan veya böbrek taşı öyküsü olan hastalar, bu etkiye daha duyarlı olabilir. Askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar, hemokromatoz,...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Menta-Pharma } Uyarılar Askorbik asitin yüksek dozlan, üriner oksalat seviyelerini yükseltir ve böbrekte kalsiyum oksalat taşlannın oluşumuna sebep olabilir. Böbrek fonksiyonlan bozulmuş olan veya böbrek taşı öyküsü olan hastalar, bu etkiye daha duyarlı olabilir. Askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar, hemokromatoz,...
ACNELYSE 20 gr krem Uyarılar Duyarlılık veya kimyasal iritasyon oluşursa, tedavi kesilmelidir. ACNELYSE kullanımı sırasında, hastanın güneş ışığı ile teması en aza indirilmelidir. Güneş yanığı olan hastalar tamamen iyileşinceye kadar ACNELYSE kullanmamalıdır. Ultraviyole ışığı ile temas engellenemiyorsa, güneş ışığını engelleyici ajanların kulla...
ACNELYSE FORT jel %0.05 40 G Duyarlılık veya kimyasal iritasyon oluşursa, tedavi kesilmelidir, güneş ışığı ile temas en aza indirilmelidir. Gözlere, müköz membranlara, burun kenarlarına ve ağıza temas etmemelidir. Hamilelerde kullanılmamalı, emzirenlerde risk/yarar ilişkisi değerlendirilerek kullanılmalıdır. ...
ACNOR 100 mg 30 tablet Uyarılar Bilhassa daha yüksek dozlarda izole olgu olarak karaciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk 6 - 12 ayında karaciğer enzimleri izlenmelidir. Değerlendirilebilen olgularda ACNOR tedavisi kesildiğinde bu değişikliklerin geriye döndüğü görülmüştür. Araç ve makine kullan...
ACNOR 50 mg 30 tablet Uyarılar Bilhassa daha yüksek dozlarda izole olgu olarak karaciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk 6 - 12 ayında karaciğer enzimleri izlenmelidir. Değerlendirilebilen olgularda ACNOR tedavisi kesildiğinde bu değişikliklerin geriye döndüğü görülmüştür. ACNOR’un güvenliliği ve e...
ACOMET 500/100 ml IV inf. için çöz. içeren 1 flakon Uyarılar Levofloksasin şiddetli pnömokokal pnömonide en uygun tedaviyi sağlamayabilir. P. aeruginosa’nın etken olduğu nozokomiyal enfeksiyonlarda başka antibiyotikler ile kombine kullanılması gerekmektedir. İnfüzyon süresi: ACOMET IV infüzyon çözeltisinin en az 60 dakika olarak önerilen infüzyon süresince hasta gözlenmelidir....
ACORT 15/850 mg 30 film tablet Uyarılar Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir. Bu nedenle, bu grupilaçların kullanımı konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA Sınıf 1-4)kontrendikedir. İnsülin ile birlikte çok ...
ACORT 15/850 mg 90 film tablet Uyarılar Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir. Bu nedenle, bu grupilaçların kullanımı konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA Sınıf 1-4)kontrendikedir. İnsülin ile birlikte çok ...
ACSERA 5 ml enjeksiyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Uyarılar Heterolog proteinler içeren ACSERA kullanılırken veya uygulamadan sonraki 6-10 gün içinde seyrek olarak ortaya çıkabilen anafilaktik şok ve serum hastalığının önlenmesi için belirli önlemler alınmalıdır. • Elastamn önceden at proteinlerine maruz kalıp kalmadığı ve herhangi bir aleıjik reaksiyon gösterip gös...
ACSONAT 35 mg 4 film tablet Uyarılar Oral bifosfonat kullanımı ile özofagus kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, Barrett özofagusu ve gastroözofageal reflü gibi zemininde artmış özofagus kanser riski olan hastalarda, bu ilacın kullanımından kaçınılmalıdır. Bifos...