Gebelik Kategorileri

Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2018

Gebelik Kategorisi: A

İnsanlarda yapılan çalışmalarda kullanılan ilacın fetusa bir zarar vermediği saptanmıştır.

Gebelik Kategorisi: B

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda fetusa risk yoktur ancak insanlarda çalışma yapılmamıştır, veya hayvanlarda olumsuz etki saptanırken insanlarda yapılan çalışmalarda risk bulunmamıştır.

Gebelik Kategorisi: C

Hayvan deneylerinde olumsuz etki saptanmıştır ancak insanlarda deney yapılmamıştır.

Gebelik Kategorisi: D

İnsanlarda fetusa olumsuz etki riski vardır ancak annenin yaşamını tehdit eden bazı durumlarda kontrollü olarak kullanılabilir.

Gebelik Kategorisi: X

Fetal risk son derece yüksektir. İlacın kullanımındaki risk yararından çok daha fazladır.