UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Gebelik

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Uromitexan gebelik kategorisi B'dir. Uromitexan hamilelik kategorisi, Uromitexan gebelik kategorisi, Uromitexan emzirme, Uromitexan anne sütüne geçer mi, Uromitexan laktasyon, Uromitexan hamilelerde kullanımı, Uromitexan ve bebek, Uromitexan kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik Kategorisi: B

UROMITEXAN, oksazafosforinler ile sitostatik tedavi sırasında detoksifıyan olarak kullanıldığından gebelik ve laktasyon sırasında kullanımı, bu tip sitostatik tedavi için genelkriterlere tabidir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Mesna için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /embriyonal / fetal gelişim /doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak zararlı etkiler olduğunugöstermemektedir (bkz. kısım 5.3).

Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, insanlardaki yanıtı tam olarak öngöremeyeceğinden, bu ilaç gebelikte ancak çok kesin olarak gerekliyse kullanılmalıdır.Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Mesnanm insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulupdurdurulmayacağma ya da UROMITEXAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağma /tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısındanfaydası ve UROMITEXAN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.