UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Farmasötik Özellikleri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum edetat.

Sodyum hidroksit.

Enjeksiyonluk su.

6.2. Geçimsizlikler

Mesna, sisplatin, karboplatin ve azotlu hardal bileşikleriyle in vitro olarak geçimsizdir.

6.3. Raf ömrü

60 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

15 30 °Carası oda sıcal; 1 ık 1 arında—saklanmahcbr30oCm in altındaki oda sıcaklığında

saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Her kutusunda 15 ampul içerir.

Birinci sınıf hidrolitik, beyaz kırma çizgili, 5 ml Tik renksiz DİN B 5 ampuller.

6.6    Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir önlem gerekmemektedir.