UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Kullanımı

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.UROMITEXAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Oksazafosforinlerin idrar yollarına zararlı etkilerini önleyebilmek için, yeterli miktarda UROMITEXAN verilmesi önemlidir. Bu nedenle oksazafosforinlerle tedavinin sürdürüldüğü süreye ek olarak, bu ilaçların idrardaki miktarları zararlı olmayan düzeylere inene kadar UROMITEXAN tedavisine devam edilecektir. Bu zararlı olmayan düzeylere genelde oksazafosforin uygulamasından 8-12 saat sonra inilirse de, bu süre uygulanan oksazafosforin şemasına göre değişebilir.

Uygulama yolu ve metodu

UROMITEXAN, size toplardamarlarınızdan verilecektir. İlaç doğrudan bir enjektör aracılığıyla damarınıza verilebileceği gibi el sırtınız ya da kolunuzdaki damara takılan bir serum seti aracılığıyla da verilebilir. Bazı kişilerde toplardamara takılı kalıcı bir serum seti (kateter) vardır; ve bu durumda UROMITEXAN boyun kenarında olan bu kateterden de uygulanabilir.

İlacınız doktorunuzun size uygun gördüğü doza bağlı olarak bir kaç dakikadan 15 dakikaya kadar olan bir sürede damardan uygulanacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinin erişkinlere göre daha fazla bozulması, birlikte başka bir hastalık olması ya da başka ilaç kullanımı olması nedeniyle kanser ilaçları kullanılırken doz seçimi dikkatli yapılmalıdır. Ancak UROMITEXAN dozunun, bu azaltılmış kanser ilacının dozuna oranı değiştirilmemelidir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer UROMITEXAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz vcır ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla UROMITEXAN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla UROMITEXAN kullandıysanız sizde bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, ishal, başağrısı, halsizlik, bacak ve eklemlerinizde ağrılar, kendinizi tükenmiş veya zayıf hissetmenize yol açacak şekilde enerji kaybı, depresyon, kolay uyarılabilirlik, cildinizde döküntü, kan basıncınızda düşme veya kalbinizin normalden hızlı çalışması görülebilir.

UROMITEXAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

UROMITEXAN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

UROMITEXAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler