UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } İçeriği

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Uromitexan içeriği, Uromitexan formülü, Uromitexan içerik, Uromitexan içindekiler, Uromitexan yardımcı maddeler, Uromitexan bileşenleri, Uromitexan Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

UROMITEXAN 400 mg/4 ml IV enjeksiyon için çözelti içeren ampül

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Her ml 100 mg mesna içerir. Her ampül 4 ml (400 mg) mesna içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum edetat ve sodyum hidroksit (toplam sodyum: < 1 mmol (23 mg) /10 ml).

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.