UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Saklanması

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Uromitexan saklanması, Uromitexan muhafazası, Uromitexan soğuk, Uromitexan nem, Uromitexan karanlık, Uromitexan ambalaj, Uromitexan çocuklardan saklanması, Uromitexan son kullanma tarihi, Uromitexan firması, Uromitexan kullanma talimatı, Uromitexan üretici firma bilgilerini içerir.

5.UROMITEXAN'in saklanması

5.

UROMITEXAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

UROMITEXAN 30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra UROMITEXAN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Baxter Oncology GmbH lisansı ile

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394 İstanbul

| UretieiÜretim veri: Baxter Oncology GmbH Halle-Almanya