UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Kullananlar

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.UROMITEXAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

UROMITEXAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce UROMITEXAN, içerdiği etkin madde olan mesna ya da diğer tiyol içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa UROMITEXAN’ı KULLANMAYINIZ.

UROMITEXAN tedavisi sonrası aşırı duyarlılık belirtileri (alerji) görülebileceği bildirilmiştir. Bu durum özellikle otoimmün bozuklukları olan hastalarda (vücudun yanlış olarak kendi dokularını yabancı cisim gibi görerek tepki verdiği bir hastalık grubu) siklofosfamid adı verilen kanser ilacının yan etkilerini önlemek için UROMITEXAN uygulandığında daha sık olarak bildirilmiştir. Bu nedenle otoimmün bozukluğunuz varsa ve sizde olan kanser için siklofosfamid kullanılıyorsa, size UROMITEXAN ile koruma ancak dikkatli bir risk-fayda değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.

UROMITEXAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

UROMITEXAN ile tedavi sırasında keton cisimcikleri için yapılan bazı testlerde (örn. Rothera testi, N-Multistick testi) yanlış olarak pozitif test sonucu alınabilir. Benzer olarak idrarda alyuvar (eritrosit) teşhisi için yapılan bazı testlerde de yanlış sonuç alınabilir. Eğer bu testler size yapılacaksa, UROMITEXAN aldığınızı doktorunuza bildiriniz.

UROMITEXAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

UROMITEXAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılmasının herhangi bir etkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

UROMITEXAN gebelikte ancak çok kesin olarak gerekliyse kullanılmalı ve gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Bu nedenle gebeyseniz veya gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bu ilacı alırken emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da UROMITEXAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar doktor tarafından verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç size önerildiği şekilde kullanıldığında bile araç ve kullanımı dikkat gerektiren makineleri kullanma yeteneğini etkileyebilen bulantı, kusma ve dolaşımla ilgili olumsuz etkilere yol açabilir. Ek olarak bu ilaç oksazafosforin grubu ilaçlarla birlikte kullanıldığından, bu ilaçların araç ve makine kullanım yeteneği üzerindeki etkileri de olabilir.

Bu tür etkinlikleri güven içinde yapabileceğinizden emin olmadıkça araç ve kullanımı dikkat gerektiren makineleri kullanmayınız.

UROMITEXAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

UROMITEXAN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Oksazafosforin grubundan kanser ilaçlarının normaldeki antikanser etkileri UROMITEXAN tarafından etkilenmez. UROMITEXAN diğer kanser ilaçlarının (doksorubisin, BCNU, metotreksat, vinkristin vb) etkinliğini veya dijital gibi diğer ilaçların etkinliğini de değiştirmez.

Diğer ilaçların UROMITEXAN ile etkileşimi olup olmadığı bilinmemektedir. Reçeteyle satılan ya da vitaminler, mineraller ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz satılan herhangi bir ilaç almadan önce doktor ya da eczacınıza sorunuz.