UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Etkileşimi

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Uromitexan etkileşimi, Uromitexan etken madde, Uromitexan yardımcı maddeler, Uromitexan alkol, Uromitexan etkileşim, Uromitexan kullananlar, Uromitexan dozu, Uromitexan kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Oksazafosforinlerin sistemik etkileri UROMITEXAN tarafından etkilenmez. Klinik çalışmalarda aşırı dozda alman UROMITEXAN’ın oksazafosforinlerin akut toksisitesini,subakut toksisitesini, lökotoksik etkisini ve immünupresif etkisini azaltmadığı gösterilmiştir.Ifosfamid ve siklofosfamid kullanımı ile yapılan hayvan çalışmalarında UROMITEXAN’m,farklı tümörlerde antineoplastik etkinlikle bir etkileşimi olmadığı gösterilmiştir.UROMITEXAN aynı zamanda diğer sitostatiklerin (doksorubisin, BCNU, metotreksat,vinkristin vb) antineoplastik etkinliğini etkilememekte, digital glikozitler gibi diğer ilaçlarınterapötik etkinliğini de değiştirmemektedir.

UROMITEXAN ile tedavi sırasında keton cisimcikleri için yapılan bazı testlerde (örn. Rothera testi, N-Multistick testi) yanlış olarak pozitif test sonucu ve idrarda eritrosit teşhisiiçin yapılan bazı testlerde yanlış olarak pozitif veya negatif test sonucu alınabilir. Ancak butestlerde oluşan renk eflatundan çok mor renkli gözükür, daha az stabildir ve glasiyal asetikasit eklenince hemen kaybolur. İdrarda eritrosit teşhisi için, idrarın mikroskopik olarakincelenmesi önerilir.

UROMITEXAN’ın yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon :

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.