UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Ruhsat Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Baxter Oncology GmbH lisansı ile EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394 İstanbul

Üretim yeri: Baxter Oncology GmbH, Halle - Almanya

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ