Etkileşimler

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

A-F <-> ACS ile başlayan ilaçların etkileşimleri, etken madde, yardımcı maddeler, alkol, etkileşim, kullananlar, dozu, kullanım bilgisini içerir.

İlaç Adı Etkileşimler
A-FERIN 300 mg 30 kapsül Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Parasetamol: Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, parasetamolün daha hızlı emilmesine ve dol...
A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Parasetamol: Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalması...
A-FERIN HOT 10 poşet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Parasetamol: Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalması...
A-FERIN PED. 100 ml şurup Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Parasetamol: Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalması...
A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Parasetamol: Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalması...
A-FERIN SINUS 20 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Eşzamanlı olarak psödoefedrin hidroklorür ve MAO inhibitörü (veya bir MAO inhibitörü kesildikten sonraki iki hafta içerisinde) kullanımı hipertansif krize neden olabilir. MAO inhibitörleri (furazolidon dahil), triprolidinin antikolinerjik etkilerini artırabilir (bkz. Kontrendikasyonlar). ...
A-NOX FORT 550 mg 10 tablet Naproksen sodyum hidantoin. Sülfanomid sülfonilüleler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları bu bağlarından koparıp yerlerine kendisi bağlanacağından bu ilaçların etkisini arttırabilir. Bu tür durumlarda doz ayarlaması yapılamalıdır. ...
A-NOX FORT 550 mg 20 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler NSAİ ilaçlar ile ilişkili ciddi advers olayların tetiklenmesine ait kümülatif risk nedeniyle, A-NOX FORT ve diğer NS Aİ ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir. Antiasid veya kolestiramin ile birlikte uygulanması naproksen sodyumun emilimini geciktirebilir, ancak...
A-PER şurup 120 mg 150 ml Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, parasetamolün daha hızlı emilmesine ve dolayısıy...
ABAVIR 245 mg 30 film kaplı tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler İn vitro deneylerin sonuçlarına ve tenofovirin bilinen eliminasyon yoluna dayanarak, diğer tıbbi ürünler ile tenofoviri içeren CYP450 etkileşimleri potansiyeli düşüktür. Tenofovir, hem fıltrasyon hem de anyonik taşıyıcı (hOATl) aracılığıyla aktif sekresyonla böbreklerden...
ABELCET 100 mg/20 ml IV inf. için sus. içeren 1 flakon Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aşağıda belirtilen ilaçlar, birlikte uygulanmaları halinde, ABELCET ile etkileşebilirler. Nefrotoksik ilaçlar ABELCET potent nefrotoksik bir ilaçtır ve bu nedenle, beraberinde bir başka nefrotoksik ilaç kullanıldığında (örn; sisplatin, pentamidin, aminoglikozidler) böbrek fonksiyonla...
ABILIFY 1 mg/ml oral solüsyon 150 ml Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aripiprazolün santral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (bkz; bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne alındığında, ABILIFY santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, a1-adrenerjik reseptör antag...
ABILIFY 10 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aripiprazolün santral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (bkz; bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne alındığında, ABILIFY santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, aı-adreneıjik reseptör antag...
ABILIFY 15 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aripiprazolün santral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (bkz; bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne alındığında, ABILIFY santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, aı-adrenerjik reseptör antag...
ABILIFY 30 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aripiprazolün santral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (bkz; bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne alındığında, ABILIFY santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, aı-adreneıjik reseptör antag...
ABILIFY 5 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aripiprazolün santral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (bkz; bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne alındığında, ABILIFY santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, aı-adreneıjik reseptör antag...
ABIZOL 10 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Güçlü CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörleri ile eş zamanlı olarak aripiprazol alan hastalarda dozun ayarlanması: Aripiprazolün güçlü bir CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörü ile eş zamanlı olarak uygulanması durumunda, aripiprazol dozu alışılmış olan dozun yansına indirilmelidir. CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitö...
ABIZOL 15 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Güçlü CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörleri ile eş zamanlı olarak aripiprazol alan hastalarda dozun ayarlanması: Aripiprazolün güçlü bir CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörü ile eş zamanlı olarak uygulanması durumunda, aripiprazol dozu alışılmış olan dozun yarısına indirilmelidir. CYP3A4 veya CYP2D6 inhibit...
ABIZOL 20 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Güçlü CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörleri ile eş zamanlı olarak aripiprazol alan hastalarda dozun ayarlanması: Aripiprazolün güçlü bir CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörü ile eş zamanlı olarak uygulanması durumunda, aripiprazol dozu alışılmış olan dozun yarısına indirilmelidir. CYP3A4 veya CY...
ABIZOL 30 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Güçlü CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörleri ile eş zamanlı olarak aripiprazol alan hastalarda dozun ayarlanması: Aripiprazolün güçlü bir CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörü ile eş zamanlı olarak uygulanması durumunda, aripiprazol dozu alışılmış olan dozun yarısına indirilmelidir. CYP3A4 veya CYP2D6...
ABIZOL 5 mg 28 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Güçlü CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörleri ile eş zamanlı olarak aripiprazol alan hastalarda dozun ayarlanması: Aripiprazolün güçlü bir CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörü ile eş zamanlı olarak uygulanması durumunda, aripiprazol dozu alışılmış olan dozun yarısına İndirilmelidir. CYP3A4 veya CYP2D...
ABIZOL EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aripiprazolün santral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (bkz. bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne alındığında, ABİZOL EASYTAB santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, aı-adrenerjik rese...
ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aripiprazolün santral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (bkz. bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne alındığında. ABİZOL EASYTAB santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, aı-adrenerjik rese...
ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Şiddetli ve uzun süren gastrik asit sekresyonu inhibisyonu nedeniyle ABPAX, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol gibi bazı azol antifungallerin ve erlotinib gibi biyoyararlanımı pH’ya bağlı bazı ilaçların absorpsiyonunu azaltabilir. Atazanavir ve absorbsiyonu pH bağımlı diğer HI...
ABSTRAL 100 mcg 10 dilaltı tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Fentanil CYP3A4 ile metabolize olur. Makrolit antibiyotikler (örneğin, eritromisin), azol antifungal ajanlar (örneğin, ketokonazol, itrakonazol) veya bazı proteaz inhibitörleri (örneğin,ritonavir) gibi CYP3A4 aktivitesini inhibe eden ilaçlar sistemik klirensini azaltarak fentanilinbiyoyara...
ABSTRAL 200 mcg 10 dilaltı tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Fentanil CYP3A4 ile metabolize olur. Makrolit antibiyotikler (örneğin, eritromisin), azol antifungal ajanlar (örneğin, ketokonazol, itrakonazol) veya bazı proteaz inhibitörleri (örneğin,ritonavir) gibi CYP3A4 aktivitesini inhibe eden ilaçlar sistemik klirensini azaltarak fentanilinbiyoyara...
ABSTRAL 800 mcg 10 dilaltı tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Fentanil CYP3A4 ile metabolize olur. Makrolit antibiyotikler (örneğin, eritromisin), azol antifungal ajanlar (örneğin, ketokonazol, itrakonazol) veya bazı proteaz inhibitörleri (örneğin,ritonavir) gibi CYP3A4 aktivitesini inhibe eden ilaçlar sistemik klirensini azaltarak fentanilinbiyoyara...
ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Tetrasiklinler ve magnezyumla etkileşen diğer ilaçlar: Tetrasiklinin kinapril ile birlikte verilmesi tetrasiklin emilimini %28 ila %37 arasında azaltmıştır. Bu azalma kinapril formülasyonunda bulunan magnezyum karbonat nedeniyle gerçekleşmektedir. Kinapril/hidroklorotiyazidin tetrasiklin y...
ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Tetrasiklinler ve magnezyumla etkileşen diğer ilaçlar: Tetrasiklinin kinapril ile birlikte verilmesi tetrasiklin emilimini %28 ila %37 arasında azaltmıştır. Bu azalma kinapril formülasyonunda bulunan magnezyum karbonat nedeniyle gerçekleşmektedir. Kinapril/hidroklorotiyazidin tetrasiklin y...
ACE PLUS SELENYUM 30 yumuşak kapsül Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Antikoagülanlann, trombolitikler/diğer trombosit agregasyonu/hemostaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir. Antiasitler safra asitlerini çökelterek yağda eriyen vitaminlerin emilimini azaltabilir. Prevantif ve tedavi dozlannd...
ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Perindopril ve indapamidde ortak: ÖNERİLMEYEN kombinasyonlar: Lityum: anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ile lityumun birlikte kullanımı sırasında kanda lityum yoğunluğunda ve toksisitede tersine çevrilebilir artışlar bildirilmiştir. Tiazid diüretiklerin anjiyotensin dönüştürücü enz...
ACEPRIX 1 mg 30 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ACEPRİX, digoksin ile birlikte uygulandığında digoksinin plazma konsantrasyonlarında artışla karşılaşılmamıştır. ACEPRİX nitratlar, oral antidiyabetikler, H2 reseptör blokerleri ve kumarin antikoagülanlar ile birlikte kullanıldığında klinik açıdan anlamlı derecede ilaç etkileşimi gözlenmemiştir....
ACEPRIX 2.5 mg 30 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Lİtvum Lityum ve ADE inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımı sonucunda serum lityum konsantrasyonlarında revesıbl bir yükselme ve toksisite rapor edilmiştir. Tiyazid diüretikleri ile lityumun eş zamanlı kullanılması da lityum toksisitesini artırabileceği gibi ADE inhibitörleriyle birlikte...
ACEPRIX 5 mg 30 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ACEPRİX, digoksin ile birlikte uygulandığında digoksinin plazma konsantrasyonlarında artışla karşılaşılmamıştır. ACEPRİX nitratlar, oral antidiyabetikler, H2 reseptör blokerleri ve kumarin antikoagülanlar ile birlikte kullanıldığında klinik açıdan anlamlı derecede ilaç etkileşimi gözlenmemiştir....
ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Silazapril ile ilgili etkileşimler Lityum Lityum ve ADE inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımı sonucunda serum lityum konsantrasyonlannda revesibl bir yükselme ve toksisite rapor edilmiştir, Tiyazid diüretikleri ile lityumun eş zamanh kullanılması da lityum toksisitesini art...
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 10 efervesan tablet Atropin ve antitüssiflerle birlikte kullanılmaz. ...
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 20 efervesan tablet Atropin ve antitüssiflerle birlikte kullanılmaz. ...
ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Şiddetli ve uzun süren gastrik asit sekresyonu inhibisyonu nedeniyle ACİLİBRE, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol gibi bazı azol antifungallerin ve erlotinib gibi biyoyararlanımı pH’ya bağlı bazı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Atazanavir ve absorbsiyonu pH bağımlı diğer...
ACLASTA 5mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Zoledronik asite spesifik olarak ilaç-ilaç etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. Zoledronik asit, sistemik olarak metabolize olmaz ve insan sitokrom P450 enzimlerini in vitro olarak etkilemez (bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler). Zoledronik asit plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanmaz ...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Keymen } Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aspirin: Eş zamanlı kullamm halinde askorbik asitin idrarla atılımında artma, aspirinin aülımında ise azalma meydana gelir. Aspirinin, askorbik asit absorbsiyonunu yaklaşık 1/3 oranında düşürdüğü bulunmuştur. Dikumarol: Askorbik asit alımından sonra protrombin zamanının kısaldığı istisna...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Menta-Pharma } Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Aspirin: Eş zamanlı kullamm halinde askorbik asitin idrarla atılımında artma, aspirinin aülımında ise azalma meydana gelir. Aspirinin, askorbik asit absorbsiyonunu yaklaşık 1/3 oranında düşürdüğü bulunmuştur. Dikumarol: Askorbik asit alımından sonra protrombin zamanının kısaldığı istisnai ...
ACNELYSE 20 gr krem Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Tedavi edici sabunlar ve temizleyicilerle birlikte kullanıldığında, kuvvetli bir kurutucu etki ortaya çıkmaktadır. Kükürt, rezorsin veya salisilik asit içeren preparatlar ACNELYSE ile birlikte kullanılıyorsa çok dikkatli olunmalıdır. ...
ACNELYSE FORT jel %0.05 40 G Tedavi edici sabunlar ve temizleyicilerle birlikte kullanlıdığında kuvvetli bir kurutucu etki ortaya çıkmaktadır. ...
ACNOR 100 mg 30 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ACNOR tablet ile tedavi sırasında, kolonda karbonhidrat fermentasyonunda artışın bir sonucu olarak sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. ACNOR antihiperglisemik etkiye sahiptir, fakat hipoglisemi oluşturmaz. Eğer ACNOR, sülfonilüre ...
ACNOR 50 mg 30 tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ACNOR tablet ile tedavi sırasında, kolonda karbonhidrat fermentasyonunda artışın bir sonucu olarak sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. ACNOR antihiperglisemik etkiye sahiptir, fakat hipoglisemi oluşturmaz. Eğer ACNOR, sülfon...
ACOMET 500/100 ml IV inf. için çöz. içeren 1 flakon Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler: Levofloksasin tabletler demir tuzları, magnezyum ve alüminyum içeren antasidler ile birlikte kullanıldığında, levofloksasinin emilimi belirgin bir şekilde azaldığından bu ilaçlar levofloksasin uygulamasından 2 saat önce veya 2 saat sonra...
ACORT 15/850 mg 30 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ACORT ile etkileşim çalışmaları bulunmamaktadır Aşağıdaki ifadeler her aktif madde için ayrı ayrı var olan verileri yansıtmaktadır. Pioglitazon Etkileşim çalışmaları, pioglitazonun digoksin, varfarin, fenprokumon ve metforminin farmakokinetik veya farm...
ACORT 15/850 mg 90 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ACORT ile etkileşim çalışmaları bulunmamaktadır Aşağıdaki ifadeler her aktif madde için ayrı ayrı var olan verileri yansıtmaktadır. Pioglitazon Etkileşim çalışmaları, pioglitazonun digoksin, varfarin, fenprokumon ve metforminin farmakokinetik veya farm...
ACSERA 5 ml enjeksiyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler Veri yoktur. ...
ACSONAT 35 mg 4 film tablet Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ), bu nedenle yeterli emilimin sağlanması için hastalar ACSONAT ’ı kahvaltıdan önce: ilk yemekten, diğer tıbbi ürünlerden veya içeceklerden (su dışında) 30 dakika önce su ile birlikte almalıdır. ACSONAT yalnızca su ile alınmalıdır. Bazı maden sularının kalsiyum konsantrasyonu yüksek olduğu...