ZALTRAP 100mg/4ML infüzyonluk konsantre çözelti (1flakon) Kontrendikasyonları

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zaltrap Kontrendikasyonları, Zaltrap Sakıncaları, Zaltrap etkileri, Zaltrap alerji, Zaltrap kullanım alanları, Zaltrap zararları, Zaltrap belirtileri, Zaltrap kullanım süresi, Zaltrap kullanım şekli, Zaltrap etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Aflibersepte veya Bölüm 6.1’de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlılık,

• ZALTRAPTn hiperosmotik özellikleri nedeniyle oftalmik/intravitreal kullanımı (Bkz.Bölüm 4.4).

• FOLFIRI bileşenleri (irinotekan, 5-FU ve folinik asit) ile ilişkili kontrendikasyonlar içinbu etkin maddeleri içeren ürünlere ait geçerli kısa ürün bilgilerine bakınız.

• NYHA sınıf III veya IV konjestif kalp yetmezliği olan hastalar ZALTRAP ile tedaviedilmemelidir.