ZALTRAP 100mg/4ML infüzyonluk konsantre çözelti (1flakon) Endikasyonları

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zaltrap endikasyonları, Zaltrap tedavisi, Zaltrap ne işe yarar, Zaltrap neye yarar, Zaltrap ne için kullanılır, Zaltrap nedir, Zaltrap faydaları, Zaltrap ne ilacı, Zaltrap ne zaman kullanılır, Zaltrap kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

ZALTRAP;

- Birinci basamak tedavide OXALIPLATIN bazlı tedavi ile kombine anti-EGFR tedavisialmış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektal kanserleriolan hastalarda FOLFIRI tedavisi ile kombinasyon halinde progresyona kadar kullanımıendikedir.

- Birinci basamak tedavide OXALIPLATIN bazlı tedavi ile herhangi bir anti-VEGFtedavi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektalkanserleri olan hastalarda kullanılamaz.

- Birinci basamak tedavide OXALIPLATIN bazlı tedavi almış ve sonrasında progresyongöstermiş RAS mutant metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda FOLFIRI tedavisiile kombinasyon halinde progresyona kadar kullanımı endikedir.