Kontrendikasyonlar

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

A-F <-> ACS ile başlayan ilaçlara ait kontrendikasyon, sakınca, etki, alerji, kullanım alanları, zararları, belirtileri, kullanım süresi, kullanım şekli, etken maddesi konu başlıklarını içerir.

İlaç Adı Kontrendikasyonlar
A-FERIN 300 mg 30 kapsül Kontrendikasyonlar Etkin maddelere, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda. kontrendikedir. Parasetamol:  Parasetamol ya da diğer bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılık, Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) ve böbrek yetmezliği varsa kullanılm...
A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Kontrendikasyonlar Etkin maddelere, antihistaminiklere veya ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda (bkz. bölüm 6.1.), Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı olanlarda, Monoamin oksidaz inhibitörleri ile tedavi ola...
A-FERIN HOT 10 poşet Kontrendikasyonlar Etkin maddelere, antihistaminiklere veya ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda (bkz. bölüm 6.1.), Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı olanlarda, Monoamin oksidaz inhibitörleri ile tedavi ola...
A-FERIN PED. 100 ml şurup Kontrendikasyonlar A-FERİN pediatrik aşağıdaki durumlarda kontrendikedir; Etkin maddelere, antihistaminiklere veya ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda (bkz. bölüm 6.1.), Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı ola...
A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup Kontrendikasyonlar A-FERİN pediatrik aşağıdaki durumlarda kontrendikedir; Etkin maddelere, antihistaminiklere veya ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda (bkz. bölüm 6.1.), Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı ola...
A-FERIN SINUS 20 film tablet Kontrendikasyonlar A-FERİN SİNÜS aşağıdaki durumlarda kontrendikedir; Psödoefedrin hidroklorüre, triprolidin hidroklorüre, parasetamole ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda. Şiddetli hipertansiyon ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıkları olanlarda veya şiddet...
A-NOX FORT 550 mg 10 tablet Etken maddeye aşırı duyarlılarda aspirin v.b. allerjik reaksiyonlar gösterenlerde, aktif mide-duodenum ülseri bulunanlarda ve ülserasyon ile kanamaya eğilimli olanlarda, böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır. ...
A-NOX FORT 550 mg 20 tablet Kontrendikasyonlar Naproksen sodyuma aşın duyarlı olduğu bilinen hastalarda A-NOX FORT kontrendikedir. Aspirin veya diğer NSAİİ’lerin alımı sonucunda astım, ürtiker veya aleıjik tipte reaksiyon görülen hastalara kullanılmamalıdır. Bu tür hastalarda NSAİl’ye bağlı şiddetli, nadiren ölümcül olan, anafila...
A-PER şurup 120 mg 150 ml Kontrendikasyonlar Parasetamol veya bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılık Şiddetli karaciğer (Child Pugh kategorisi > 9) ve böbrek yetmezliği ...
ABAVIR 245 mg 30 film kaplı tablet Kontrendikasyonlar ABAVİR®, içerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. ...
ABELCET 100 mg/20 ml IV inf. için sus. içeren 1 flakon Kontrendikasyonlar ABELCET doktor tarafından kullanım avantajları aşırı duyarlılık riskinden ağır basmadığı görüşü olmadıkça, ilaca ve içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir. ...
ABILIFY 1 mg/ml oral solüsyon 150 ml Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABILIFY 10 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABILIFY 15 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABILIFY 30 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABILIFY 5 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABIZOL 10 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABIZOL 15 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABIZOL 20 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABIZOL 30 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABIZOL 5 mg 28 tablet Kontrendikasyonlar Aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABIZOL EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet Kontrendikasyonlar ABİZOL EASYTAB, aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet Kontrendikasyonlar ABİZOL EASYTAB, aripiprazole veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. ...
ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet Kontrendikasyonlar ABPAX bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. ...
ABSTRAL 100 mcg 10 dilaltı tablet Kontrendikasyonlar Etkin maddeye veya bölüm 6.1’de listelenen bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. İdame opioid tedavisi almayan hastalarda artan solunum depresyonu riski nedeniyle ABSTRAL kullanılmamalıdır. Ciddi solunum depresyonu veya ciddi...
ABSTRAL 200 mcg 10 dilaltı tablet Kontrendikasyonlar Etkin maddeye veya bölüm 6.1’de listelenen bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. İdame opioid tedavisi almayan hastalarda artan solunum depresyonu riski nedeniyle ABSTRAL kullanılmamalıdır. Ciddi solunum depresyonu veya ciddi...
ABSTRAL 800 mcg 10 dilaltı tablet Kontrendikasyonlar Etkin maddeye veya bölüm 6.1’de listelenen bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. İdame opioid tedavisi almayan hastalarda artan solunum depresyonu riski nedeniyle ABSTRAL kullanılmamalıdır. Ciddi solunum depresyonu veya ciddi...
ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet Kontrendikasyonlar ACCUZIDE aşağıda belirtilen durumlarda kullanılmamalıdır: • Kinapril hidroklorür, tiyazid ve olası çapraz reaksiyonlar nedeniyle sülfonamidlere ve ilacın bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılık • Anüri (Hidroklorotiyazid sebebi ile) • Daha önce uygulanmış anjiyotensin dönüştürücü enz...
ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet Kontrendikasyonlar ACCUZIDE aşağıda belirtilen durumlarda kullanılmamalıdır: • Kinapril hidroklorür, tiyazid ve olası çapraz reaksiyonlar nedeniyle sülfonamidlere ve ilacın bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılık • Anüri (Hidroklorotiyazid sebebi ile) • Daha önce uygulanmış anjiyotensin dönüştürücü enz...
ACE PLUS SELENYUM 30 yumuşak kapsül Kontrendikasyonlar Bileşiminde bulunan E vitaminine, A vitamini ve betakarotene ya da ilacm bileşiminde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birine aşın duyarlılığı olanlarda ve hipervitaminözolgularında kontrendikedir. Gebelik ve laktasyon döneminde yalnızca spesifik endikasyonlar için doktor kontrolünde k...
ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet Kontrendikasyonlar Perindopril ile ilişkili: Bu ilaç aşağıdaki durumlarda KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR: •Perindopril’e veya herhangi diğer bir ADE inhibitörüne aşırı duyarlılık •Önceden anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitör tedavisi ile ilişkili görülen anjiyonörotik ödem (Quincke ödemi) hikâyesi •Kalıtsa...
ACEPRIX 1 mg 30 film tablet Kontrendikasyonlar ACEPRİX, silazapril maddesine, ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer ADE inhibitörlerine aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. ACEPRİX, diğer ADE inhibitörleri ile tedaviden sonra anjiyoödem ve assit hikayesi olan hastalarda kontrendikedir. Gebelik ve lakt...
ACEPRIX 2.5 mg 30 film tablet Kontrendikasyonlar ACEPRDC, silazapril maddesine, ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer ADE inhibitörlerine aşın duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. Diğer ADE inhibitörleri gibi ACEPRDC de, herediter veya idiyopatik anjiyoödem hikayesi olanlarda ve önceden ADE inhibitörleri ile te...
ACEPRIX 5 mg 30 film tablet Kontrendikasyonlar ACEPRİX, silazapril maddesine, ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer ADE inhibitörlerine aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. ACEPRİX, diğer ADE inhibitörleri ile tedaviden sonra anjiyoödem ve assit hikayesi olan hastalarda kontrendikedir. Gebelik ve lakt...
ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet Kontrendikasyonlar ACEPRK® PLUS, - Silazapril veya diğer ADE inhibitörlerine, hidroklorotiyazid veya diğer tiyazid diüretiklerine, sülfonamidlere veya ACEPRİX® PLUS’ın bileşimindeki diğer maddelere karşı aşın duyarlılığı olan hastalarda, Daha önce bir ADE inhibitörü tedavisine bağlı anjiyonörotik ödem g...
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 10 efervesan tablet Yoktur. ...
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 20 efervesan tablet Yoktur. ...
ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon Kontrendikasyonlar ACİLİBRE, bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. ...
ACLASTA 5mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi Kontrendikasyonlar •Etkin maddeye, herhangi bir bifosfonata ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılıkta, •Hipokalsemisi bulunan hastalarda (bkz. Bölüm 4.4) da (bkz. Bölüm 4.6) kontrendikedir. Böbrek bozukluğu: Özellikle daha önceden böbrek rahatsızlığı olan veya ileri y...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Keymen } Kontrendikasyonlar ACMEL içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşm duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Hiperoksalüri durumunda kullanılmamalıdır. ...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Menta-Pharma } Kontrendikasyonlar ACMEL içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşm duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Hiperoksalüri durumunda kullanılmamalıdır. ...
ACNELYSE 20 gr krem Kontrendikasyonlar Etkin madde ya da bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. ...
ACNELYSE FORT jel %0.05 40 G Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları. ...
ACNOR 100 mg 30 tablet Kontrendikasyonlar -Akarboz ve/veya tablet içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyet durumunda kullanılmaz. -Sindirim ve absorbsiyon bozuklukları ile birlikte görülen kronik intestinal bozukluklarda kullanılmamalıdır. -Karaciğer sirozu. -İnce bağırsaklarda gaz oluşumunun arttığı durumlarda kontrendikedi...
ACNOR 50 mg 30 tablet Kontrendikasyonlar - Akarboz ve/veya tablet içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyet durumunda kullanılmaz. - Sindirim ve absorbsiyon bozuklukları ile birlikte görülen kronik intestinal bozukluklarda kullanılmamalıdır. - Karaciğer sirozu. - İnce bağırsaklarda gaz oluşumunun arttığı durumlarda kontrendi...
ACOMET 500/100 ml IV inf. için çöz. içeren 1 flakon Kontrendikasyonlar ACOMET (Levofloksasin) aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: •Levofloksasin, fluorokinolon grubu diğer antibakteriyel ajanlara veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda, •Epilepsisi olan hastalarda, •Fluorokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağl...
ACORT 15/850 mg 30 film tablet Kontrendikasyonlar ACORT aşağıdaki hastalarda kontrendikedir: • Pioglitazon, metformin hidroklorür veya ACORT’un içeriğindeki bileşenlerden herhangibirine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda (bkz. Bölüm 6.1. Yardımcı maddelerin listesi) • Kalp yetmezliği ve kalp yetmezliği öyküsü olan hasta...
ACORT 15/850 mg 90 film tablet Kontrendikasyonlar ACORT aşağıdaki hastalarda kontrendikedir: • Pioglitazon, metformin hidroklorür veya ACORT’un içeriğindeki bileşenlerden herhangibirine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda (bkz. Bölüm 6.1. Yardımcı maddelerin listesi) • Kalp yetmezliği ve kalp yetmezliği öyküsü olan hasta...
ACSERA 5 ml enjeksiyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Kontrendikasyonlar Androctonus crassicauda akrep venomuna karşın immünoglobulin F(ab')2 fragmanları (At Kökenli) etkin maddesi veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. ...
ACSONAT 35 mg 4 film tablet Kontrendikasyonlar - 30 dakika boyunca dik durumda kalamayacak hastalar - Akalazya veya darlık gibi özofagus boşalmasını geciktiren özofagus anormallikleri - Risedronat sodyum veya formülasyondaki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık - Hipokalsemi (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemle...