ZALTRAP 100mg/4ML infüzyonluk konsantre çözelti (1flakon) Kullanımı

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ZALTRAP nasıl kullanılır ?

ZALTRAP size kemoterapide (kanser tedavisinde) deneyimli bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır. Damarlarınızdan birinin içine (‘intravenöz’) damlatma (‘infüzyon’) yoluyla verilecektir. Ciddi şekilde zarar verebileceğinden, ZALTRAP gözün içine enjekte edilmemelidir.

Bu ilaç uygulanmadan önce seyreltilmelidir. Doktorlar, hemşireler ve eczacılar için ZALTRAP uygulamasına ilişkin pratik bilgiler bu kullanma talimatında ayrıca verilmektedir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZALTRAP için önerilen doz, vücudunuzun her bir kilogramı için 4 mg’dır. Doktorunuz sizin için doğru olan doza karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

 • Damlatma (infüzyon) yaklaşık 1 saat sürer.
 • Genellikle, size her 2 haftada bir infüzyon uygulanacaktır.
 • Doktorunuz size ne sıklıkta ilaç verileceğine ve dozda değişiklik gerekip gerekmediğine karar verecektir.
 • ZALTRAP; ‘5-fluorourasiT, ‘folinik asit’ ve ‘irinotekan’ içeren diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte verilecektir. Doktorunuz diğer ilaçlar için uygun dozların ne olacağına karar verecektir.
 • Doktorunuz tedavinin sizin için yararlı olduğunu ve yan etkilerin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü sürece tedaviniz devam edecektir.

  Eğer bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olursa, doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle konuşunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ZALTRAP’IN çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerdeki güvenilirliği ve etkinliği saptanmadığından kullanılmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda ZALTRAP için özel bir doz ayarlanması önerilmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarla tedavi dikkatli uygulanmalı ve hasta tedavi sırasında yakından izlenmelidir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda aflibersept kullanımına ilişkin veri yoktur.

  Eğer ZALTRAP’m etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZALTRAP kullanırsanız

  ZALTRAP    size    hastanede    ve    uzman    sağlık    personeli    tarafından    uygulanacağından

  kullanmanız gereken fazlasını kullanmanız ihtimali yoktur.

  ZALTRAP'i kullanmayı unuttuysanız

  ZALTRAP    size    hastanede    ve    uzman    sağlık    personeli    tarafından    uygulanacağından

  kullanmayı unutma ihtimaliniz yoktur.

  ZALTRAP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ZALTRAP    size    hastanede    ve    uzman    sağlık    personeli    tarafından    uygulanacağından