ZALTRAP 100mg/4ML infüzyonluk konsantre çözelti (1flakon) Yan Etkileri

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zaltrap yan etkileri, Zaltrap etkileri, Zaltrap zararları, Zaltrap belirtileri, Zaltrap uyarılar, Zaltrap önlemler, Zaltrap kilo aldırırmı, Zaltrap zayıflatırmı, Zaltrap zehirlenmesi, Zaltrap cinsellik, Zaltrap sorunlar, Zaltrap uykusuzluk, Zaltrap bağımlılık, Zaltrap bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZALTRAP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ZALTRAP kemoterapi ile birlikte uygulandığında görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın l’inden fazla

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZALTRAP’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Kanama: Çok yaygın - burun kanamasını içerir. Ancak bağırsağınızda veyavücudunuzun diğer kısımlarında meydana gelebilecek, ölümle sonuçlanabilecek şiddetlikanamaları da içerebilir. Belirtiler; çok yorgun ve zayıf hissetme ve/veya baş dönmesihissi veya dışkınızın renginde değişiklik olabilir.

• Bağırsakta delikler (gastrointestinal perforasyon): Yaygın olmayan - mide, yemekborusu veya bağırsakta delik olabilir. Ölüme yol açabilir. Belirtiler mide ağrısı, kusma,ateş veya titreme olabilir.

• Vücudun içinde iç organlar ve cilt veya diğer dokular arasında bağlantılar veya geçit

yolları (fıstül): Yaygın- bu anormal tüp-benzeri bağlantılar veya geçit yollan, örneğin bağırsak ve cildiniz arasında oluşabilir. Nerede oluştuğuna bağlı olarak, bazen o bölgedealışılmadık akıntılar meydana gelebilir. Emin değilseniz, doktorunuzla temasa geçiniz.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon): Çok yaygın - gelişebilir veya kötüleşebilir. Kanbasıncı kontrol edilmezse, inmeye, kalp ve böbrek problemlerine neden olabilir.Doktorunuz, tedaviniz süresince kan basıncınızı kontrol etmelidir.

Atardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (arteriyel tromboembolik olaylar): Yaygın

- inme veya kalp krizine yol açabilir. Belirtiler; göğüs ağrısı veya göğüste ağırlık hissi,yüzde, kollarda ve bacaklarda ani uyuşma ve zayıflık hissini içerebilir. Diğer belirtiler;zihin bulanıklığı, görüş, yürüme, koordinasyon ve denge problemleri, konuşmadaproblemler ve geveleyerek konuşma olabilir.

• Toplardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (venöz tromboembolik olaylar): Yaygın

- akciğerlerde veya bacaklarda bir kan pıhtısını içerebilir. Belirtiler; göğüs ağrısı,öksürme, nefes darlığı, nefes almada güçlük ve öksürükle kan gelmesini içerebilir. Diğerbelirtiler; bir veya iki bacakta şişme, bir veya iki bacakta ağrı veya hassasiyet, ayaktadururken veya yürürken bir veya iki kolda ağrı veya hassasiyet, etkilenen bacağınüzerindeki cilt bölgesinde sıcaklık hissi, etkilenen bacak veya görünür damarlarınüzerindeki cilt bölgesinde kırmızı renk veya renk değişikliğidir.

 • İdrarda protein (proteinüri): Çok yaygın - testlerde çok yaygın olarak görülür.Ayakların veya tüm vücudun şişmesini içerebilir ve böbrek hastalığı ile ilişkili olabilir.
 • Düşük akyuvar sayısı (nötropeni): Çok yaygın - ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.Doktorunuz akyuvar sayınızı kontrol etmek için tedaviniz süresince düzenli kan testleriyapacaktır. Akyuvar sayınız çok düşükse, komplikasyonları önlemeye yardımcı olmaküzere, doktorunuz ‘G-CSF’ olarak adlandırılan bir ilaç da verebilir. Enfeksiyon belirtileri;ateş, ürperme, öksürük, idrar sırasında yanma veya kas ağrısını içerebilir. Bu ilaçlatedaviniz sırasında ateşinizi sık sık ölçmelisiniz.
 • İshal ve sıvı kaybı: İshal için Çok yaygın ve dehidrasyon için Yaygın - şiddetli ishal vekusma vücut sıvılarınızın (‘dehidrasyon’ olarak adlandırılır) ve tuzlarınızın (‘elektrolitler’)aşırı kaybına sebep olabilir. Belirtiler; özellikle ayağa kalkarken baş dönmesidir. Tedaviiçin hastaneye gitmeniz gerekebilir. Doktorunuz ishal ve kusmayı durdurmak veya tedavietmek için size ilaç verebilir.

  Alerjik reaksiyonlar: Yaygın - infüzyondan sonraki birkaç dakika içinde görülebilir.Alerjik reaksiyon belirtileri; döküntü veya kaşıntı, ciltte kırmızılık, baş dönmesi veyabaygınlık hissi, nefes darlığı, göğüs veya boğazda sıkışma veya yüzde şişmedir.ZALTRAP infüzyonu sırasında veya sonrasında bu belirtilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  Yavaş iyileşen veya hiç iyileşmeyen yaralar: Yaygın olmayan - yaranın iyileşmesindeveya kapalı olarak kalmasında sıkıntılar veya iyileşmiş bir yaranın yeniden açılmasışeklinde olabilir. Planlanan cerrahi operasyonun en az 4 hafta öncesinden başlayarak yaratamamen iyileşene kadar doktorunuz bu ilacı kesebilir.

  Sinir sisteminizi etkileyen bir yan etki (‘posterior geri dönüşümlü ensefalopatisendromu’ veya PRES olarak bilinir): Yaygın olmayan - belirtiler; baş ağrısı, görüştedeğişiklikler, zihin bulanıklığı hissi veya yüksek kan basıncı ile veya yüksek kan basıncıolmaksızın görülen krizi içerebilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler şunlardır:Çok yaygın
 • Akyuvar hücresi sayısında düşüş (lökopeni)
 • Kanın pıhtılaşmasına yardım eden belli hücrelerin sayısında düşüş (trombositopeni)
 • İştah azalması
 • Baş ağrısı
 • Burun kanaması
 • Seste değişiklik, ör; boğuk ses
 • Nefes almada güçlük
 • Ağızda ağrılı yaralar
 • Karın ağrısı
 • Kemoterapiyle birlikte görülen, el ve ayaklarda şişme ve uyuşma (‘Palmar-PlantarEritrodisestezi sendromu’ olarak adlandırılır)
 • Yorgun veya halsiz hissetme
 • Kilo kaybı
 • Kreatininde artışla birlikte böbrek problemi (bir böbrek fonksiyonu göstergesi)
 • Karaciğer enzimlerinde artışla birlikte karaciğer problemi.
 • Yaygın
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Burnun içinde ve boğazın üst kısmında iltihap
 • Ağzın içinde veya boğazda ağrı
 • Burun akıntısı
 • Basur, kalın bağırsağın dışarıya açıldığı delikte kanama veya ağrı
 • Ağızda iltihap
 • Diş ağrısı
 • Cilt renginde değişiklik.
 • Yaygın olmayan
 • İdrar proteininde artış, kan kolesterolünde artış ve aşırı sıvı nedeniyle şişme (ödem)(‘nefrotik sendrom’ olarak da adlandırılır)
 • Çok küçük kan damarlarında kan pıhtısı (‘trombotik mikroanjiyopati’ olarak daadlandırılır).
 • Yan etkilerin raporlanması