ZALTRAP 100mg/4ML infüzyonluk konsantre çözelti (1flakon) Gebelik

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zaltrap gebelik kategorisi C'dir. Zaltrap hamilelik kategorisi, Zaltrap gebelik kategorisi, Zaltrap emzirme, Zaltrap anne sütüne geçer mi, Zaltrap laktasyon, Zaltrap hamilelerde kullanımı, Zaltrap ve bebek, Zaltrap kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, ZALTRAP tedavisi sırasında hamile kalmaktan kaçınmaları konusunda uyarılmalı ve tedavinin fetüse potansiyel zararıkonusunda bilgilendirilmelidir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve fertilerkekler tedavi sırasında ve tedavinin son dozundan en az 6 ay sonraya kadar etkilikontrasepsiyon uygulamalıdır.

Gebelik dönemi

Hamile kadınlarda aflibersept kullanımına dair veri bulunmamaktadır. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda üreme ile ilgili toksisite görülmüştür (Bkz. Bölüm 5.3). Anjiyogenez, fetalgelişim için kritik olduğundan ZALTRAP uygulamasını takiben anjiyogenezin inhibisyonuhamilelikte advers etkilere yol açabilir. ZALTRAP hamilelikte yalnızca potansiyel faydası,potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır. Hasta ZALTRAP kullanımı sırasında hamilekalırsa, fetüs üzerindeki potansiyel tehlike konusunda bilgilendirilmelidir.

Laktasyon dönemi

ZALTRAP’m süt üretimi üzerine etkisini, anne sütündeki varlığını veya anne sütü ile beslenen çocuk üzerindeki etkilerini değerlendiren çalışmalar yürütülmemiştir.

Afliberseptin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Yenidoğanlar/bebekler üzerindeki risk göz ardı edilemez. Emzirmenin çocuk için faydası ve tedavinin anne içinfaydası dikkate alınarak, emzirmenin kesilmesi veya ZALTRAP ile tedavininkesilmesi/kaçınılması konusunda bir karar verilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Maymunlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak, aflibersept ile tedavi sırasında erkek ve kadın fertilitesinin risk altında olması muhtemeldir (Bkz. Bölüm 5.3).