ZALTRAP 100mg/4ML infüzyonluk konsantre çözelti (1flakon) Etkileşimi

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zaltrap etkileşimi, Zaltrap etken madde, Zaltrap yardımcı maddeler, Zaltrap alkol, Zaltrap etkileşim, Zaltrap kullananlar, Zaltrap dozu, Zaltrap kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Popülasyon farmakokinetiği analizi ve çalışmalar arası karşılaştırmalar, aflibersept ve FOLFIRI rejimi arasında farmakokinetik ilaç-ilaç etkileşimi göstermemiştir.