ZALTRAP 100mg/4ML infüzyonluk konsantre çözelti (1flakon) Ruhsat Bilgileri

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Sanofı Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: 0 212 339 10 00 Faks: 0 212 339 10 89

8. RUHSAT NUMARASI

2016/240

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

06.04.2016

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

06.04.2016

23| 2 3