Endikasyonlar

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

A-F <-> ACS ile başlayan ilaçlara ait endikasyon, tedavi, ne işe yarar, neye yarar, ne için kullanılır, nedir, faydaları, ne ilacı, ne zaman kullanılır, kullananlar konu başlıklarını içerir.

İlaç Adı Endikasyonlar
A-FERIN 300 mg 30 kapsül Endikasyonlar Grip ve soğuk algınlığına bağl ı burun akıntısı, aksı rma, burun ve boğazda kaş ıntı, baş ağrısı, adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, ateş, nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi durumlara eşlik eden kuru öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır.  ...
A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Endikasyonlar A-ferin forte tablet, sedasyona yol açabilir. Bu nedenle dikkat gerektiren makinelerde çalışanlarda, tehlikeli ve/veya yüksek yerlerde çalışanlarda veya vasıta kullananlarda kazaya neden olabileceğinden, A-ferin forte tablet kullanımı sırasında bu gibi işler yapılmamalıdır. Hastalık belirtilerinin düzelmemesi veya 3 g...
A-FERIN HOT 10 poşet Endikasyonlar Ağrı, ateş, hapşırma, burun ve sinüslerde konjesyon ve dolgunluk hissi, burun akıntısı, grip, soğuk algınlığı, sinüzit ve nazofarenjit gibi durumların semptomatik tedavisinde kullanılır. Soğuk algınlığı preparatları grubuna dahil olan A-FERİN HOT ağrı, ateş, hapşırma, burun ve sinüslerde (yüz kemiklerinin iç...
A-FERIN PED. 100 ml şurup Endikasyonlar A-FERİN pediatrik şurup; grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun akıntısı, kırıklık hali ve minör adale ağrıları, genizde kaşıntı gibi semptomların tedavisinde kullanılır. ...
A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup Endikasyonlar A-FERİN pediatrik şurup; grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun akıntısı, kırıklık hali ve minör adale ağrıları, genizde kaşıntı gibi semptomların tedavisinde kullanılır. ...
A-FERIN SINUS 20 film tablet Endikasyonlar A-FERİN Sİ NÜS, özellikle nazal mukoza ve sinüsler gibi üst solunum yolu mukozalarının dekonjestanı ve histamin H1-reseptör antagonisti ve analjezik kombinasyonunun yararlı olduğu hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateşin eşlik ettiği aşağıdaki üst solunum yolu hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır:
A-NOX FORT 550 mg 10 tablet -Poliartrik kronik romatizma, antikozlu spondiloartri, romatoid artrit juvenil artritis,. Oste oarrit ve akut gut. -Travmatik ve ortepedik kemik ameliyatları. - Diş çekimi - Ağız içi ameliyatları. ...
A-NOX FORT 550 mg 20 tablet Endikasyonlar Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir. ...
A-PER şurup 120 mg 150 ml Endikasyonlar Çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir. ...
ABAVIR 245 mg 30 film kaplı tablet Endikasyonlar ABAVİR, yetişkinlerde kronik hepatit B enfeksiyonunun tedavisinde endikedir. Bu endikasyon, aktif viral replikasyonu olan kompanse karaciğer fonksiyonuna sahip HBeAg pozitif ve HBeAg negatif kronik hepatit B’si ve yüksek serum alanin aminotransferazları(ALT) veya histolojik olarak aktif hastal...
ABELCET 100 mg/20 ml IV inf. için sus. içeren 1 flakon Endikasyonlar ABELCET şiddetli invazif mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. ABELCET aynı zamanda amfoterisin B nefrotoksisitesi gelişen hastalarda, konvansiyonel amfoterisin B’nin kontrendike olduğu veya böbrek yetmezliği olan hastalarda, diğer sistemik antifungal ajanlara veya konvansiyonel amfoterisin B’ye yanıt vermey...
ABILIFY 1 mg/ml oral solüsyon 150 ml Endikasyonlar ABILIFY yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABILIFY yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar ...
ABILIFY 10 mg 28 tablet Endikasyonlar ABILIFY yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlanmn tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABILIFY yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodlann tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I h...
ABILIFY 15 mg 28 tablet Endikasyonlar ABILIFY yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlannın tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABILIFY yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodlann tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I ...
ABILIFY 30 mg 28 tablet Endikasyonlar ABILIFY yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlannın tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABILIFY yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I...
ABILIFY 5 mg 28 tablet Endikasyonlar ABILIFY yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlanmn tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABILIFY yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodlann tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I h...
ABIZOL 10 mg 28 tablet Endikasyonlar ABİZOL yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlannın tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABİZOL yetişkinlerde Bipolar 1 Bozuklukla İlişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I...
ABIZOL 15 mg 28 tablet Endikasyonlar ABİZOL yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlannın tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABİZOL yetişkinlerde Bipolar 1 Bozuklukla İlişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I...
ABIZOL 20 mg 28 tablet Endikasyonlar ABİZOL yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlannın tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABİZOL yetişkinlerde Bipolar 1 Bozuklukla İlişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I...
ABIZOL 30 mg 28 tablet Endikasyonlar ABİZOL yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlannın tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABİZOL yetişkinlerde Bipolar 1 Bozuklukla İlişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I...
ABIZOL 5 mg 28 tablet Endikasyonlar ABİZOL yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlannın tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ABİZOL yetişkinlerde Bipolar 1 Bozuklukla İlişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I...
ABIZOL EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet Endikasyonlar ABİZOL EASYTAB yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ...
ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet Endikasyonlar ABİZOL EASYTAB yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir. ...
ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet Endikasyonlar 12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde: Gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde endikedir. Erişkinlerde: • H.pylori (Helicobacter pylori)’nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle...
ABSTRAL 100 mcg 10 dilaltı tablet Endikasyonlar Kronik kanser ağrısında opioid tedavi kullanan yetişkin hastalarda baş edilemeyen şiddetli ağrının giderilmesinde kullanılır. Baş edilemeyen şiddetli ağrı, kontrol altında tutulan kronikağrının geçici süreyle aşırı şiddetli duruma gelmesi olarak tanımlanır. ...
ABSTRAL 200 mcg 10 dilaltı tablet Endikasyonlar Kronik kanser ağrısında opioid tedavi kullanan yetişkin hastalarda baş edilemeyen şiddetli ağrının giderilmesinde kullanılır. Baş edilemeyen şiddetli ağrı, kontrol altında tutulan kronikağrının geçici süreyle aşırı şiddetli duruma gelmesi olarak tanımlanır. ...
ABSTRAL 800 mcg 10 dilaltı tablet Endikasyonlar Kronik kanser ağrısında opioid tedavi kullanan yetişkin hastalarda baş edilemeyen şiddetli ağrının giderilmesinde kullanılır. Baş edilemeyen şiddetli ağrı, kontrol altında tutulan kronikağrının geçici süreyle aşırı şiddetli duruma gelmesi olarak tanımlanır. ...
ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet Endikasyonlar Kombinasyon preparatının kullanılmasının gerekli olduğu esansiyel hipertansiyonda endikedir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan monoterapinin yetersiz olduğu durumlarda kombinasyon tedavisi uygulanmalıdır. ...
ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet Endikasyonlar Kombinasyon preparatının kullanılmasının gerekli olduğu esansiyel hipertansiyonda endikedir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan monoterapinin yetersiz olduğu durumlarda kombinasyon tedavisi uygulanmalıdır. ...
ACE PLUS SELENYUM 30 yumuşak kapsül Endikasyonlar ACE PLUS SELENYUM, formülde verilen vitaminlerin ve selenyum yetmezliğinin tedavisinde ve profilaksisinde endikedir. Yağ emilim bozukluklan, uzun süre devam eden diyare, barsak emilim bozukluklarında artan A, C, E vitaminleri ve selenyum ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.
ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet Endikasyonlar Tek başına perindopril ile kontrol altına alınamayan esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır. ...
ACEPRIX 1 mg 30 film tablet Endikasyonlar ACEPRİX, esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde ve renal hipertansiyon tedavisinde endikedir. ACEPRİX, ayrıca kronik kalp yetmezliği tedavisinde, genellikle dijital ve/veya diüretiklerle birlikte endikedir. ...
ACEPRIX 2.5 mg 30 film tablet Endikasyonlar ACEPRİX, esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde ve renal hipertansiyon tedavisinde endikedir. ACEPRİX, ayrıca kronik kalp yetmezliği tedavisinde, genellikle dijital ve/veya diüretiklerle birlikte endikedir. ...
ACEPRIX 5 mg 30 film tablet Endikasyonlar ACEPRİX, esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde ve renal hipertansiyon tedavisinde endikedir. ACEPRİX, ayrıca kronik kalp yetmezliği tedavisinde, genellikle dijital ve/veya diüretiklerle birlikte endikedir. ...
ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet Endikasyonlar ACEPRİX® PLUS, esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılır. ...
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 10 efervesan tablet Balgam viskozitesinin azaltılmasında, balgamın sıvılaştırılmasında endikedir. ...
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 20 efervesan tablet Balgam viskozitesinin azaltılmasında, balgamın sıvılaştırılmasında endikedir. ...
ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon Endikasyonlar - Gastroözofajiyal reflü hastalığı, - Gastrik ve duodenal ülser, - Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda, hemostazm kısa süreli idamesinde ve tekrar kanamanın önlenmesinde, ...
ACLASTA 5mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi Endikasyonlar ACLASTA, Osteoporozu olan, postmenopozal kadınlarda ve erkeklerde vertebra ve vertebra dışı kırıkların önlenmesinde, Kadınlarda ve erkeklerde osteoporoza bağlı kalça kırığı sonrası yeni klinik kırıkların önlenmesinde, Günde 7,5 mg prednizolon veya eşdeğeri sistemik glukokortikoid tedavisine başlanan ...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Keymen } Endikasyonlar ACMEL, C Vitamininin akut eksikliğinde veya oral kullanımının kontrendike olduğu durumlarda (örneğin yara iyileşmesi, yanıklar, enfeksiyonlar, travma, tirotoksikoz ve operasyon sonrasında) kullanılır. Ayrıca idyopatik methemoglobinemi tedavisine yardımcı olarak kullanılır. ...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Menta-Pharma } Endikasyonlar ACMEL, C Vitamininin akut eksikliğinde veya oral kullanımının kontrendike olduğu durumlarda (örneğin yara iyileşmesi, yanıklar, enfeksiyonlar, travma, tirotoksikoz ve operasyon sonrasında) kullanılır. Ayrıca idyopatik methemoglobinemi tedavisine yardımcı olarak kullanılır. ...
ACNELYSE 20 gr krem Endikasyonlar Akne vulgaris, açık komedon, psoriazis, lameller iktiyozis ve epidermolitik hiperkeratoziste kullanılır. ...
ACNELYSE FORT jel %0.05 40 G Komedon, papül ve püstüllerle birlikte görülen akne vulgaris. ...
ACNOR 100 mg 30 tablet Endikasyonlar •Diabetes Mellitus hastalarının tedavisinde diyete ilave olarak kullanılır. •Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda, tip 2 diyabet başlangıcının önlenmesinde, diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır. Tokluk kan şekeri değerinin (2. saat) 7.8 ve 11.1 mmol/1 (140-200 mg/dl) arasında ve açlık ka...
ACNOR 50 mg 30 tablet Endikasyonlar • Diabetes Mellitus hastalarının tedavisinde diyete ilave olarak kullanılır. • Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda, tip 2 diyabet başlangıcının önlenmesinde, diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır. Tokluk kan şekeri değerinin (2. saat) 7.8 ve 11.1 mmol/1 (140-200 mg/dl) arasında ve açlık ...
ACOMET 500/100 ml IV inf. için çöz. içeren 1 flakon Endikasyonlar ACOMET (Levofloksasin) IV infüzyon için çözelti içeren flakon, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde, erişkinlerde kullanılmak üzere endikedir: •Akut sinüzit: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden olduğu enfek...
ACORT 15/850 mg 30 film tablet Endikasyonlar ACORT, yalnızca diğer diyabet ilaçları ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanılır. ACORT tedavisine başlanmasından 3-6 ay sonra hastalar, tedaviye alınan yanıtın yeterliliğinin (örn: HbA 1c azalmasının) değerlendirilmesi am...
ACORT 15/850 mg 90 film tablet Endikasyonlar ACORT, yalnızca diğer diyabet ilaçları ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanılır. ACORT tedavisine başlanmasından 3-6 ay sonra hastalar, tedaviye alınan yanıtın yeterliliğinin (örn: HbA 1c azalmasının) değerlendirilmesi am...
ACSERA 5 ml enjeksiyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Endikasyonlar ACSERA, akrep sokmasının neden olduğu zehirlenmelerin veya akabinde olası ölümlerin önlenmesinde endikedir. ...
ACSONAT 35 mg 4 film tablet Endikasyonlar • Postmenopozal osteoporoz ve erkek osteoporozunun tedavisinde endikedir. ...