XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Kontrendikasyonları

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Xeltabin Kontrendikasyonları, Xeltabin Sakıncaları, Xeltabin etkileri, Xeltabin alerji, Xeltabin kullanım alanları, Xeltabin zararları, Xeltabin belirtileri, Xeltabin kullanım süresi, Xeltabin kullanım şekli, Xeltabin etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

XELTABİN. kapesitabin ya da yardımcı maddelerin herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

XELTABİN. floropirimidin tedavisine karşı ağır ve beklenmeyen reaksiyon öyküsü olan hastalarda veya florourasile karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Diğer floroprimidinler gibi XELTABİN, dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) eksikliği olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

XELTABİN gebelik ve laktasyonda. ağır lökopenisi, nötropenisi veya trombositopenisi olan hastalarda, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

XELTABİN, sorivudin veya kimyasal olarak ilişkili analogları (örn., brivudin gibi) ile birlikte eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.5.).

XELTABİN ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 mL/dk’nın altında) kontrendikedir.