XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Gebelik

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Xeltabin gebelik kategorisi D'dir. Xeltabin hamilelik kategorisi, Xeltabin gebelik kategorisi, Xeltabin emzirme, Xeltabin anne sütüne geçer mi, Xeltabin laktasyon, Xeltabin hamilelerde kullanımı, Xeltabin ve bebek, Xeltabin kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D

XELTABİN’in gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. XELTABİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Doğurgan kadınlar XELTABİN tedavisi sırasında gebelikten kaçınmalarının gereği konusunda uyarılmalıdırlar.

Gebelik dönemi

XELTABİN uygulanan gebelerle yapılmış herhangi bir çalışma yoktur, ancak XELTABİN’in farmakolojik ve toksikolojik özelliklerine dayanarak, gebe kadınlara uygulandığı takdirde fetusa zararlı olabileceği tahmin edilmektedir. Hayvanlarda yürütülen üreme toksisitesi çalışmalarında, kapesitabin uygulaması embriyoletalite ve teratojenisiteye neden olmuştur. Bu bulgular, floropirimidin türevlerinin beklenen etkilerindendir. Kapesitabin potansiyel insan teratojeni olarak değerlendirilmelidir. XELTABİN gebelik süresince kullanılmamalıdır. XELTABİN gebelik süresince kullanılırsa veya hasta ilacı kullanırken hamile kalırsa, hasta fetusa yönelik potansiyel tehlikeden haberdar edilmelidir.

Laktasyon dönemi