XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Kullananlar

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.XELTABIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XELTABIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Kapesitabine veya XELTABİN’in içerdiği herhangi bir bileşene karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz. XELTABİN’e alerjiniz veya aşırı tepkiniz olduğunu biliyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız
 • Kan rahatsızlığınız varsa (beyaz kan hücrelerinde ve kan pulcuklarında azalma gibi)
 • Karaciğer hastalığınız veya böbrek probleminiz varsa
 • Bilinen bir dihidropirimidin dehidrojenaz enzimi (DPD) eksikliğiniz varsa
 • Brivudin, sorivudin veya Herpes zoster (suçiçeği veya zona) tedavisinin bir parçası olan benzer gruptaki ilaçlar ile tedavi görüyorsanız veya son dört hafta içinde gördüyseniz.
 • XELTABIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  XELTABİN’i kullanmadan önce eğer

 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Kalp problemi veya göğüs ağrısı gibi başka bir hastalığınız varsa veya önceden olduysa
 • Beyin hastalığınız varsa (örneğin beyne yayılan kanser veya sinirlerde zedelenme)
 • Kalsiyum dengesizliğiniz varsa (kan testlerinde tespit edilmiş)
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa
 • Mide bulantısı, kusma nedeniyle vücudun susuz ya da besinsiz kalması durumunda
 • İshaliniz varsa
 • Susuz kaldıysanız
 • Kanınızda bulunan iyonlarda bir dengesizlik saptandıysa
 • Gözünüzle ilgili geçmişte problemler yaşadıysanız, tedavi sırasında gözünüzün gereğinden fazla izlemi gerekebilir.
 • Doktorunuzun bunları bildiğine emin olunuz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  XELTABIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  XELTABİN’i yemeklerden sonra 30 dakika içinde almalısınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız XELTABİN kullanmamalısınız.

  Tedaviniz başlamadan önce hamileyseniz, olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız XELTABİN kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  XELTABİN sizi yorgun hissettirebilir, sersemletebilir, midenizi bulandırabilir. Bu sebeple araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

  XELTABİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı madddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak anhidröz laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak, ilaçların etkisini kuvvetlendirebileceği veya zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir.

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkatli olmalısınız;

 • Gut ilaçlan (allopurinol)
 • Kan inceltici ilaçlar (kumarin, varfarin)
 • Bazı antiviral ilaçlar (sorivudin ve brivudin)
 • Kasılma nöbetleri veya titreme için ilaçlar (fenitoin)
 • İnterferon alfa
 • Radyoterapi ve kanser tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (folinik asit, okzaliplatin, bevasizumab, sisplatin, irinotekan)