XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Yan Etkileri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Xeltabin yan etkileri, Xeltabin etkileri, Xeltabin zararları, Xeltabin belirtileri, Xeltabin uyarılar, Xeltabin önlemler, Xeltabin kilo aldırırmı, Xeltabin zayıflatırmı, Xeltabin zehirlenmesi, Xeltabin cinsellik, Xeltabin sorunlar, Xeltabin uykusuzluk, Xeltabin bağımlılık, Xeltabin bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi XELTABIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa XELTABIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• İshal: Eğer günlük normal bağırsak boşaltımınızla karşılaştırıldığında bağırsak boşaltımınızdaki artış 4 kat veya daha fazla ise veya gece ishaliniz var ise

• Kusma: Eğer 24 saatlik zaman periyodunda bir kereden fazla kusarsanız

• Bulantı: Eğer iştahınızda azalma var ise veya her gün yediğiniz yiyecek miktarı normaldendaha az ise

• Stomatit: Eğer ağızınızda ve/veya boğazınızda ağrı, kızarıklık, şişlik ve yara var ise

• El ve ayak derisi reaksiyonları: Eğer ellerinizde ve/veya ayaklarınızda ağrı, şişlik ve

kızarıklık veya karıncalanma var ise

• Ateş: Eğer vücut sıcaklığınız 38°C veya üstü ise

• Enfeksiyon: Bakterilerin veya virüsün veya diğer organizmaların neden olduğu enfeksiyonbelirtileriniz var ise

• Göğüs ağrısı: Eğer göğsünüzün merkezinde ağrı hissediyorsanız, özellikle egzersiz sırasındaoluşuyorsa

• Steven-Johnson sendromu: Eğer vücudunuzda yayılma ve kabarcıklanma eğilimi gösteren,ağrılı, kırmızı veya mora çalan döküntüler gözlemliyorsanız ve/veya mukoza tabakasında(örn. ağız ve dil) yeni lezyonlar oluşmaya başladıysa, özellikle de daha önce ışık hassasiyeti,solunum sistemi enfeksiyonu (örn. bronşit) ve/veya ateş olduysa.

Eğer erken farkedilirse, bu yan etkiler tedavinin kesilmesinden sonra 2-3 gün içinde düzelecektir.

Eğer yan etkiler devam ederse doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz sizi ilaca düşük dozda

yeniden başlamaya yönlendirebilir.

Yukarıdakilere ek olarak XELTABİN’in tek başına kullanıldığında çok yaygın (10 hastanın Tinden fazlasında) görülen yan etkileri:

 • Karın ağrısı
 • Döküntü, kuru veya kaşıntılı cilt
 • Yorgunluk
 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Bu yan etkiler şiddetlenebilir, bu yüzden, her zaman bir yan etki görülmeye başladığında, derhal doktorunuzla temasa geçmeniz çok önemlidir. Doktorunuz sizi dozunuzu azaltmayaveya geçici bir süre XELTABİN’e ara vermeye yönlendirebilir. Bu, yan etkilerin devam etmeya da şiddetlenme olasılığını azaltır.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin XELTABİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerekolabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Diğer yan etkiler şunlardır:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: Yaygın:

  Yaygın olmayan: Seyrek:

  Çok seyrek:

  10 hastanın en az Tinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.1000 hastanın birinden az görülebilir.

  10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir):

 • Beyaz kan hücresi veya kırmızı kan hücresi sayısında azalmalar (testlerde görülen)
 • Su kaybı (dehidrasyon), kilo kaybı
 • Uykusuzluk, depresyon
 • Baş ağrısı, uyuklama, baş dönmesi, deride anormal his (uyuşma veya karıncalanma hissi), tatdeğişiklikleri
 • Göz tahrişi, gözyaşı artışı, gözde kızarıklık (konjunktivit)
 • Toplardamarlarda iltihaplanma (tromboflebit)
 • Nefes darlığı, burun kanamaları, öksürük, burun akıntısı
 • Uçuklar veya diğer herpes enfeksiyonları
 • Akciğer veya solunum sistemi enfeksiyonları (örneğin zatürre veya bronşit)
 • Bağırsak kanaması, kabızlık, üst karın bölgesinde ağrı, hazımsızlık, aşırı bağırsak gazı, ağızkuruluğu
 • Deri döküntüsü, saç dökülmesi (alopesi), deride kızarıklık, kuru cilt, kaşıntı (pruritus), deriderenk bozulması, deri kaybı, deri iltihabı, tırnak bozukluğu
 • Eklemlerde veya vücut uzuvlarında (kollarda, bacaklarda), göğüs veya sırtta ağrı
 • Ateş, vücut uzuvlarında şişme, hasta hissetme
 • Karaciğer fonksiyonlarında problemler (kan testlerinde görülen) ve kan bilirubin(karaciğerden atılan) seviyelerinde artış
 • Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

  görülebilir):

 • Kan enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, deride enfeksiyon, burun ve boğaz iltihabı, mantarenfeksiyonları (ağızda görülenler dahil), grip, sindirim sistemi iltihabı (gastroenterit), dişapsesi
 • Deri altında şişkinlik (lipoma)
 • Trombositler de dahil olmak üzere kan hücrelerinin sayısında azalma, kanda incelme(testlerde görülen)
 • Aleıji
 • Şeker hastalığı (diyabet), kan potasyum seviyelerinde azalma, beslenme yetersizliği, kantrigliserit düzeylerinde artış
 • Zihin bulanıklığı durumu, panik ataklar, depresif ruh hali, cinsel istek azalması
 • Konuşmada güçlük, hafıza kaybı, hareket koordinasyon kaybı, denge bozukluğu, bayılma,sinir hasarı (nöropati) ve duyumsama problemleri
 • Bulanık veya çift görme
 • Baş dönmesi (vertigo), kulak ağrısı
 • Düzensiz kalp atışı ve çarpıntılar (ritim bozuklukları), göğüs ağrısı ve kalp krizi (enfarktüs)
 • Derin toplardamarlarda kan pıhtıları, yüksek veya düşük kan basıncı, ateş basmaları, kol,bacak gibi vücut uzantılarında soğukluk, ciltte morluklar
 • Akciğer toplardamarlarında kan pıhtıları (pulmoner emboli), akciğer sönmesi, öksürürken kangelmesi, astım, efor sırasında nefes darlığı
 • Bağırsak tıkanması, karında sıvı toplanması, ince veya kalın bağırsakta, midede veya yemekborusunda iltihaplanma, karnın alt bölgesinde ağrı, karında rahatsızlık hissi, göğüste ağrılıyanma hissi (yemeklerin mideden geri dönmesi), dışkıda kan
 • Sarılık (deride ve gözlerde sararma)
 • Deri ülseri ve su toplaması, derinin gün ışığına reaksiyon vermesi, avuç içlerinde kızarma,yüzde şişme veya ağrı
 • Eklemlerde şişme veya tutukluk, kemik ağrısı, kaslarda zayıflık veya katılık
 • Böbreklerde sıvı birikmesi, gece idrara çıkma sıklığında artış, idrar tutamama, idrarda kangörülmesi, kan kreatinin seviyelerinde artış (böbrek fonksiyon bozukluğu işareti)
 • Vajinada olağan dışı kanama
 • Şişme (ödem), ürperti ve kasılmalar
 • Bu yan etkilerin bazıları, kapesitabin kanser tedavisinde diğer ilaçlar ile kullanıldığında daha

  yaygın görülür. Bu ortamda görülen diğer yan etkiler şunlardır:

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir) şunları içerir:

 • Kanda sodyum, magnezyum veya kalsiyum seviyelerinde azalma, kan şekerinde artış
 • Sinir ağrısı
 • Kulaklarda çınlama veya uğultu (tinnitus), işitme kaybı
 • Toplardamar iltihaplanması
 • Hıçkırık, seste değişme
 • Ağızda ağrı veya his değişikliği/anormal his, çene ağrısı
 • Terleme, gece terlemeleri
 • Kas spazmı
 • İdrar yapmada güçlük, idrarda kan veya protein
 • Enjeksiyon bölgesinde (aynı zamanda enjeksiyonla verilen ilaçların da neden olduğu)yaralanma veya reaksiyon
 • Çok seyrek yan etkiler (10000 hastanın birinden az görülebilir) şunları içerir:

 • Gözyaşı kanalında daralma veya tıkanma (lakrimal kanal stenozu)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Safra salgılanmasında fonksiyon bozukluğuna veya tıkanmaya yol açan iltihaplanma(kolestatik hepatit)
 • Elektrokardiyogramda spesifik değişimler (QT uzaması)
 • Belli aritmi (kalp ritim bozukluğu) tipleri (ventriküler fıbrilasyon, torsade de pointes vebradikardi dahil)
 • Göz ağrısına ve muhtemel görüş yeteneği problemlerine yol açan göz iltihaplanması
 • Bir bağışıklık sistemi hastalığına bağlı kırmızı pul pul deri alanlarına neden olan deriiltihaplanması
 • Deri döküntüsü, ağız, burun, genital bölge, eller, ayaklar ve gözde (kırmızı ve şiş gözler) ülserve kabarma gibi ciddi deri reaksiyonları.
 • Yan etkilerin raporlanması