XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Kullanımı

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.XELTABIN nasıl kullanılır ?

Doktorunuz sizin için doğru olan bir doz ve tedavi rejimini reçeteleyecektir. XELTABİN’in dozu vücut yüzey alanına göre ayarlanır. Bu boyunuz ve kilonuzdan hesaplanır. Yetişkinler içinbaşlangıç dozu, günde iki kez uygulanan 1250 mg/m2,dir (sabah ve akşam). Burada iki örnekbulunmaktadır: vücut ağırlığı 64 kg, boyu 1.64 m olan bir kişi 1.7 m2 vücut yüzey alanınasahiptir ve günde iki kere, 500 mg’lık 4 tablet ve 150 mg’lık 1 tablet almalıdır. Vücut ağırlığı 80kg, boyu 1.80 m olan bir kişi 2.00 m2 vücut yüzey alanına sahiptir ve günde iki kere 500 mg’lık5 tablet almalıdır.

XELTABİN tabletleri genellikle 14 gün boyunca alınır ve bunu 7 günlük dinlenme periyodu takip eder. Bu 21 günlük periyod, bir tedavi döngüsüdür.

Diğer ajanlarla kombinasyon halinde, yetişkinler için başlangıç dozu 1250 mg/m2,den az olabilir ve tabletleri değişik bir zaman periyodu üzerinden almanız gerekebilir (örn. dinlenme periyoduolmadan her gün).

Doktorunuz ne kadar doza ihtiyaç duyduğunuzu, ne zaman alacağınızı ve ne kadar süre ile kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Doktorunuz her doz için 150 mg ve 500 mg’ lık tabletlerden oluşan bir kombinasyon almanızı isteyebilir.

• Sabah ve akşam dozları için, kombinasyondaki tabletleri, doktorunuz tarafından reçetelenenşekilde alınız.

 • Tabletleri yemeklerden sonra 30 dakika içerisinde alınız (kahvaltı ve akşam yemeği).
 • • Bütün ilaçlannızı doktorunuzun size reçetelediği şekilde almanız önemlidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  XELTABİN tablet su ile yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  XELTABİN çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer XELTABlN' 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla XELTABIN kullanırsanız

  I I.TABİN kullandıysanız:

  XFJ, TA HİN' ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız diğer dozu almadan bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  \I

  XELTABIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bunun yerine normal dozlama takviminize devam ediniz ve doktorunuzla kontrol ediniz.

  XELTABIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  XELTABİN tedavisini durdurmak hiçbir yan etkiye sebep olmaz.

  Kumarin antikoagulanı (kanın pıhtılaşmasını önleyici madde) kullanımı sırasında, XELTABİN’in kesilmesi, antikoagulan dozunun doktorunuz tarafından ayarlanmasınıgerektirebilir.