XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Ruhsat Bilgileri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

MED-İLAÇ San. ve Tic. AŞ.

Veko Giz Plaza, Maslak Mah., Meydan Sk.

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.09.2012 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

25