LIPOLIN 600 mg 50 film tablet Etkileşimi

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lipolin etkileşimi, Lipolin etken madde, Lipolin yardımcı maddeler, Lipolin alkol, Lipolin etkileşim, Lipolin kullananlar, Lipolin dozu, Lipolin kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

LİPOLİN ile birlikte kullanıldığında Sisplatin’in etkisi azalabilir. Alfa Iiboik asit bir metal şelatörüdür ve dolayısıyla metal içeren ürünler (öm. demir preparatları,

magnezyum preparatları ve kalsiyum içeriğinden dolayı süt ürünleri) ile uygulanmamalıdır. Eğer LİPOLİN’in toplam günlük dozu kahvaltıdan 3 önce alınmışsa, demir ve/veya magnezyum preperatlan öğle veya alınmalıdır.

beraber

dakika

akşam

İnsülin ve/veya oral antidiabetik ajanların kan şekerini düşürücü etkileri Dolayısıyla, özellikle alfa-lipoik asit ile tedavinin başlangıcında kan düzeyinin düzenli bir şekilde izlemesi gerekir. Bazı vakalarda, hipo semptomlarından kaçınmak için insülin ve/veya oral antidiyabetiklerin do azaltılması gerekli olabilir.

abilir.

glukoz

şlisemi

larının

Düzenli olarak alkol tüketimi, nöropatik klinik tablonun gelişmesi ve ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür ve dolayısıyla LİPOLİN ile tedavinin başarısını da olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, diyabetik nöropati şikayeti olan hastalann olabildiğince alkol almaktan kaçınmaları önerilir. Bu duruış aynı zamanda tedaviye ara verilen dönemler için de geçerlidir.