LIPOLIN 600 mg 50 film tablet Ruhsat Bilgileri

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.09.2013 Ruhsat yenileme tarihi: -

10.  KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

7/7