LIPOLIN 600 mg 50 film tablet Dozu

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lipolin dozu, Lipolin dozaj, Lipolin doz aşımı, Lipolin uygulama, Lipolin kullanım şekli, Lipolin kullanımı, Lipolin kullanım süresi, Lipolin açmı tokmu, Lipolin nedir, Lipolin ne için kullanılır, Lipolin nasıl kullanılır, Lipolin faydaları, Lipolin etkileri, Lipolin günde kaç kez, Lipolin sabah mı akşam mı, Lipolin fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi

Günlük doz; kahvaltıdan yaklaşık 30 dakika önce tek doz olarak alınan LİPOLİN 600 film kaplı tablettir (600 mg alfa-lipoik aside eşdeğer). Şiddetli periferal (sensomotor) diyabetik polinöropati semptomlarının olduğu vakalarda tedaviye, alfa lipoik asit infüzyonu ile başlanabilir. Diyabetik polinöropati kronik bir rahatsızlık olduğu için, uzun dönemli tedavi gerekebilir.

Diyabetik polinöropati tedavisinin temeli diyabetin optimum kontrolüdür.

Uygulama şekli:

LİPOLİN 600 mg film kaplı tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda sıv. ile mide boşken alınmalıdır. Gıdalarla birlikte alınımı alfa-lipoik asit emilimini a ?altabilir. Bu nedenle, özellikle gastrik boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalar özel çalışma yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda ve adölesanlarda kullanımına ait yeterli klinik olmadığından, LİPOLİN çocuklarda kullanılmamalıdır, (bkz. bölüm 4.

deneyim

p-ı

Geriyatrik popülasyon

Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı durumunda, bulantı, kusma ve baş ağrısı olabilir.

Alkol ile birlikte 10 ila 40 g arasındaki alfa-lipoik asit oral dozlarının kıt intihar amaçlı alımından sonra bazen ölümle sonuçlanabilen ciddi intok görülmüştür.

zara veya sikasyon

Böyle bir intoksikasyonun klinik görünümü, başlangıçta psikomotor veya bilinç bulanıklığı, daha sonra genellikle jeneralize nöbet ve h gelişimidir.

luzursuzluk ktik asidoz

Ayrıca, alfa lipoik asit yüksek dozları ile intoksikasyon sonucu, hipoglisemi, şok, rabdomiyoliz, hemoliz, yaygın intravasküler koagülasyon (DIC), (cemik iliği depresyonu ve çoklu organ yetersizliği bildirilmiştir.

Tedavi:

LİPOLİN ile (öm. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücılt ağırlığına göre kilogram başına 50 mg’dan daha fazla) önemli bir intoksikasyon şüphesi bile, acil hastaneye yatış ve intoksikasyonu tedavi edecek standart girişir ilerin (öm. gastrik lavaj, aktif kömür, vs) başlatılmasını gerektirir. Jeneralize nöbet, laktik asidoz ve yaşamı tehdit eden intoksikasyonun diğer sonuçlarının tedavisi, modem yoğun bakım prensiplerine dayalı olarak, semptomatik olmalıdır. C ünümüzde, alfa-lipoik asidin zorlu eliminasyonunda hemodiyaliz, emoperfü;yon veya fıitrasyon yöntemlerinin yararları henüz gösterilmemiştir.