LIPOLIN 600 mg 50 film tablet Yan Etkileri

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lipolin yan etkileri, Lipolin etkileri, Lipolin zararları, Lipolin belirtileri, Lipolin uyarılar, Lipolin önlemler, Lipolin kilo aldırırmı, Lipolin zayıflatırmı, Lipolin zehirlenmesi, Lipolin cinsellik, Lipolin sorunlar, Lipolin uykusuzluk, Lipolin bağımlılık, Lipolin bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LIPOLIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Olası yan etkiler:

Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı

Çok Seyrek: Kusma, mide ağn sı, bağırsak ağnsı ve diyare Aşın duyarlılık reaksiyonlan:

Çok seyrek: Deri döküntüsü, ürtiker ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıklan Yaygın: Baş dönmesi

Çok Seyrek: Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Çok seyrek: Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan şeker düzeyinde düşme ve buna hipoglisemi semptomları (halsizlik, terleme, baş ağrısı ve bulanık görme) görülebilir

İlave tedbirler:

bağlı

Yukarıdaki yan etkilerden biri görülürse, ilacı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumun ciddiyetini değerlendirecek ve gereı irse ilave önlemlere karar verecektir.

Bir alerjik reaksiyonun ilk semptomları görüldüğünde, ilacı almayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz.

DERHAL

Yan etkilerin raporlanması