LIPOLIN 600 mg 50 film tablet Zararları

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lipolin zararları, Lipolin önlemler, Lipolin riskler, Lipolin uyarılar, Lipolin yan etkisi, Lipolin istenmeyen etkiler, Lipolin cinsel, Lipolin etkileri, Lipolin tedavi dozu, Lipolin aç mı tok mu, Lipolin hamilelik, Lipolin emzirme, Lipolin alkol, Lipolin kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilir miyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Ürtiker, kaşıntı ve deride döküntü gibi aleıjik reaksiyonlaı

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygm: Baş dönmesi

Çok Seyrek: Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı

Çok Seyrek: Gastro-intestinal bozukluklar (kusma, mide ağrısı, bağır; diyare)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok seyrek: Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan glukoz seviyesinde düşme ve buna bağlı hipoglisemi belirtileri (baş dönmesi, terleme, baş ağrısı ve bulanık görme).