LIPOLIN 600 mg 50 film tablet Kullanımı

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.LIPOLIN nasıl kullanılır ?

LİPOLİN daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusun|a emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe: Sabahları kahvaltıdan 30 dakika önce, günde bir tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu

LİPOLİN film kaplı tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda su ile mide boşken alınjnalıdır. Aynı zamanda gıda alımı alfa-lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu nedenle, özellik e mide boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır.

Diyabetik nöropati kronik bir hastalık olduğu için, LİPOLİN’i yaşam boyu kullanmanız gerekebilir. Hastalığınızın durumuna göre buna doktorunuz karar verecektir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda (>65 yaş) özel çalışma yürütülmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer LİPOLİN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimin doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LIPOLIN kullanırsanız

Aşın doz kullanımında mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı gözlenebilir.

Tek tük bildirilen vakalarda, özellikle alkol ile birlikte ağız yolundan 10 gramdan alfa-lipoik asit alınmasından sonra, ciddi, bazen hayatı tehdit edebilecek zehirlenme (vücutta yaygın kasılmalarla seyreden nöbetler, kanda asidozun eşlik ettiği dengesizliği ve/veya kan pıhtılaşma bozukluğu gibi) görülmüştür. Bu nedenle,LİP aşın doz (örn. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücut ağırlığına göre

aha fazla belirtileri asidbaz PLİN ile kilogram

başına 50 mg’dan daha fazla alfa-lipoik asit alınması) şüphesi bile, acil hastaneye yatırılmayı ve zehirlenmeyi tedavi edecek standart girişimlerin (örn. mide yıkanması, aktif kömür verilmesi, vs) başlatılmasını gerektirir.

Herhangi bir zehirlenme belirtisinin tedavisi modem yoğun bakım prensip]erir|e dayalı olarak,belirtilere yönelik olmalıdır.

LİPOLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LIPOLIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

LIPOLIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan LİPOLİN’i almayı kesmeyiniz. Aksi taktirde rahats|zlığınız şiddetlenebilir.