LIPOLIN 600 mg 50 film tablet Farmasötik Özellikleri

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

In-vitro olarak, alfa-lipoik asit metal iyon kompleksleri ile (öm. sisplatin ile) reaksiyona girer. Alfa-lipoik asit, şeker molekülleri ile (öm. levuloz çözeltisi) zor çözünen kompleks kombinasyonlar içerisine girer.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Lipolin 600 mg Film Tablet; 50 film tablet içeren kahverengi cam şişede.

6.6.   Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlediler

Özel bir gereksinim yoktur.