LIPOLIN 600 mg 50 film tablet İçeriği

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lipolin içeriği, Lipolin formülü, Lipolin içerik, Lipolin içindekiler, Lipolin yardımcı maddeler, Lipolin bileşenleri, Lipolin Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LİPOLİN 600 mg film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir film kaplı tablet 600 mg alfa lipoik asit içerir.

Laktoz monohidrat 100 mg Kroskarmelloz sodyum 40 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.