LEUCOVORIN-TEVA 50 mg 1 flakon Etkileşimi

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Leucovorin etkileşimi, Leucovorin etken madde, Leucovorin yardımcı maddeler, Leucovorin alkol, Leucovorin etkileşim, Leucovorin kullananlar, Leucovorin dozu, Leucovorin kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

5-florourasil ile birlikte verilen kalsiyum folinat, 5-florourasilin etkililiğini ve toksisitesini artırır (Bkz. Bölüm 4.2, 4.4 ve 4.8). Böyle bir durumda 5-florourasil dozu azaltılmalıdır.

Kalsiyum folinat bir folik asit antagonisti (ko-trimoksazol, primetamin gibi) ile birlikte verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

Kalsiyum folinat, yüksek dozlarda verilirse fenobarbital, fenitoin, primidon ve süksinimidler gibi antiepileptik ilacların plazma konsantrasyonlarını ve antiepileptik etkilerini azaltarakduyarlı hastalarda konvülsif krizlerin sıklığını artırır (folatlar, hepatik metabolizmanınkofaktörlerinden biri olarak antiepileptik ilaçların hepatik metabolizmalarını artırmalarınedeniyle bu ilaçların plazma düzeylerinde bir azalma gözlemlenebilir) (Bkz. Bölüm 4.4 ve4.8).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlarla ilgili etkileşim çalışmaları bildirilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Fenobarbital, fenitoin, primidon gibi ilaçların antiepileptik etkilerini azaltarak, duyarlı çocuklarda nöbet sıklığının artmasına neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.2 ve 4.5).