KOATE-DVI FAKTOR VIII 500 IU flakon Gebelik

Dem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Koate-Dvi Faktor gebelik kategorisi C'dir. Koate-Dvi Faktor hamilelik kategorisi, Koate-Dvi Faktor gebelik kategorisi, Koate-Dvi Faktor emzirme, Koate-Dvi Faktor anne sütüne geçer mi, Koate-Dvi Faktor laktasyon, Koate-Dvi Faktor hamilelerde kullanımı, Koate-Dvi Faktor ve bebek, Koate-Dvi Faktor kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hasta hamile kaldığında veya hamilelik kararı aldığında doktorunu bilgilendirmesi gerektiği hususunda uyarılmalıdır.

Gebelik dönemi

KOATE-DVTmn gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ ve-veya/ doğum/ ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım

5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

KOATE-DVI gerekli olmadıkça (sadece açıkça gereksinim duyulduğu durumlarda, yarar/ risk oranı dikkate alınmak suretiyle) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Koagülasyon Faktör VIIFin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Koagülasyon Faktör VIIFin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da KOATE-DVI tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve KOATE-DVI tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite