KOATE-DVI FAKTOR VIII 500 IU flakon Kullanımı

Dem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.KOATE-DVI FAKTOR VIII nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz, hastalığınızın durumuna bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Ürün kullanmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine (intravenöz olarak) uygulanacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

KOATE-DVTnm 65 yaş üstü hastalardaki güvenlilik ve etkililik incelenmemiştir. Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda KOATE-DVI’yı kullanınız.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: KOATE-DVTnm böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilerdeki güvenlilik ve etkililik incelenmemiştir. Doktorunuz yarar/zarar oranını dikkate alarak açıkça ihtiyaç duyduğu durumlarda KOATE-DVTyı uygulamalıdır.

Eğer KOATE-DVI’nın etkisinin çok giiçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOATE-DVI FAKTOR VIII kullanırsanız

KOATE-DVI size hastane ortamında uygulanacaktır. Dolayısıyla size uygulanacak doz sağlık personeli tarafından ayarlanacaktır.

KOATE-DVDden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KOATE-DVI FAKTOR VIII'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KOATE-DVTnm belirlenen dozunu zamanında uygulamayı unutursanız, takip eden dozların nasıl uygulanacağını doktorunuza danışınız. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

KOATE-DVI FAKTOR VIII ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KOATE-DVI ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır.