KOATE-DVI FAKTOR VIII 500 IU flakon İçeriği

Dem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Koate-Dvi Faktor içeriği, Koate-Dvi Faktor formülü, Koate-Dvi Faktor içerik, Koate-Dvi Faktor içindekiler, Koate-Dvi Faktor yardımcı maddeler, Koate-Dvi Faktor bileşenleri, Koate-Dvi Faktor Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KOATE-DVI 500 IU / 5 mL IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir doz içinde;

Koagülasyon Faktör VIII 500 IU *

*IU; İnsan kan koagülasyon faktör VIII için Dünya Sağlık Örgütü’nün standart tanımlamasına göre 1 IU yaklaşık olarak; 1 ml taze toplanmış insan plazması içerisindeki antihemofılik faktör düzeyine eşittir.

Sodyum klorür 0.044g

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.