KOATE-DVI FAKTOR VIII 500 IU flakon Etkileşimi

Dem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Koate-Dvi Faktor etkileşimi, Koate-Dvi Faktor etken madde, Koate-Dvi Faktor yardımcı maddeler, Koate-Dvi Faktor alkol, Koate-Dvi Faktor etkileşim, Koate-Dvi Faktor kullananlar, Koate-Dvi Faktor dozu, Koate-Dvi Faktor kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

KOATE-DVI ile herhangi bir spesifik etkileşim çalışması yapılmamıştır. Bununla beraber, uzun süreli klinik tecrübeye dayanarak, diğer tedavi amaçlı ürünlerle ilgili bir etkileşim bildirilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler