KOATE-DVI FAKTOR VIII 500 IU flakon Zararları

Dem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Koate-Dvi Faktor zararları, Koate-Dvi Faktor önlemler, Koate-Dvi Faktor riskler, Koate-Dvi Faktor uyarılar, Koate-Dvi Faktor yan etkisi, Koate-Dvi Faktor istenmeyen etkiler, Koate-Dvi Faktor cinsel, Koate-Dvi Faktor etkileri, Koate-Dvi Faktor tedavi dozu, Koate-Dvi Faktor aç mı tok mu, Koate-Dvi Faktor hamilelik, Koate-Dvi Faktor emzirme, Koate-Dvi Faktor alkol, Koate-Dvi Faktor kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Koagülasyon Faktörü VIII ürünleri için potansiyel istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki şekildedir.

Çok yaygm (> 1/10); yaygm (> 1/100 - <1/10); yaygm olmayan (> 1/1000 - <1/100); seyrek (> 1/10.000 - <1/1.000); Çok seyrek (<1/10.000); Bilinmiyor, (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.)

KOATE-DVI ile yapılan klinik çalışma esnasında, uygulanan toplam 1053 adet infüzyondan 7 adetiyle ilişkili olan ve sıklığı % 0,7’lik infüzyona karşılık gelen 10 adet advers reaksiyon görülmüştür. Tüm reaksiyonlar hafif olup parestezi, bulanık görme, baş ağrısı, gerginlik, bulantı ve karın ağrısı içermektedir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Şimdiye kadar teyit edilmiş bir enfeksiyöz ajan bulaştırma vakası bulunmamaktadır.

Enfeksiyon riskiyle ilgili bilgiler için Bölüm 4.4.’e bakınız.

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Çok seyrek: Anemi, hiperfibrinojenemi

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aleıjik reaksiyonlar, anafılaksi

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygm olmayan: Gerginlik hissi

Sinir Sistemi Hastalıkları

Yaygm olmayan: Baş ağrısı, parestezi, somnolans Seyrek: Kol, kulak ile yüzde karıncalanma

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Bulanık görme

Kardiyak hastalıkları

Seyrek: Taşikardi

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygm olmayan: Kusma, bulantı, karın ağrısı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Pruritus, ürtiker

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygm olmayan: Ateş, titreme, halsizlik, infüzyon yerinde batma Seyrek: Göğüs sıkışması