KOATE-DVI FAKTOR VIII 500 IU flakon Formu

Dem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Koate-Dvi Faktor formu, Koate-Dvi Faktor rengi, Koate-Dvi Faktor kullanım şekli, Koate-Dvi Faktor kullananlar, Koate-Dvi Faktor şekli, Koate-Dvi Faktor firması bilgilerini içerir.

3.   FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon, sulandırıldıktan sonra homojen renksiz çözelti.