KOATE-DVI FAKTOR VIII 500 IU flakon Ruhsat Bilgileri

Dem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Dem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

12