İlaç Zararları

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

A-F <-> ACT ile başlayan ilaçlara ait zararlar, önlemler, riskler, uyarılar, yan etki, istenmeyen etki, cinsellik, etkiler, tedavi dozu, aç mı tok mu, hamilelik, emzirme, alkol, kullanım hakkında bilgi içerir.

İlaç Adı Riskler
A-FERIN 300 mg 30 kapsül İstenmeyen etkiler Klinik çalışmalar ve satış sonrası gözetim çalışmalarından elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur. Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yayg ın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek ...
A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet İstenmeyen etkiler Klinik çalışmalar ve satış sonrası gözetim çalışmalarından elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur. Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (≥1...
A-FERIN HOT 10 poşet İstenmeyen etkiler Klinik çalışmalar ve satış sonrası gözetim çalışmalarından elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur. Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (≥1...
A-FERIN PED. 100 ml şurup İstenmeyen etkiler Klinik çalışmalar ve satış sonrası gözetim çalışmalarından elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur. Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (≥1...
A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup İstenmeyen etkiler Klinik çalışmalar ve satış sonrası gözetim çalışmalarından elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur. Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (≥1...
A-FERIN SINUS 20 film tablet İstenmeyen etkiler Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir: Çok yaygın ≥1/10 Yaygın ≥1/100 ve < 1/10 Yaygın olmayan ≥1.000 ve < 1/100 Seyrek ≥1/10.000 ve < 1/1.000 Çok seyrek ≤ 1/10.000. Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) Parasetamol...
A-NOX FORT 550 mg 20 tablet İstenmeyen etkiler Naproksen sodyum ile gözlenen yan etkiler, vücut sistemlerinde aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır, çok yaygm (1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (£1/1000 ila <1/100); seyrek (M/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin e...
A-PER şurup 120 mg 150 ml İstenmeyen etkiler Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası yapılan araştırmalarda rapor edilen advers etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre listelenmiştir. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10): yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (> l/10.000 ila <1/1.000): Çok se...
ABAVIR 245 mg 30 film kaplı tablet İstenmeyen etkiler Aşağıda belirtilen advers etkiler HIV ve HBV hastalarının dahil olduğu klinik çalışmalara ve pazarlama sonrası deneyime aittir. Sıklıklar çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10);yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000) veya “bilinmiyor”raporları dahil ...
ABELCET 100 mg/20 ml IV inf. için sus. içeren 1 flakon İstenmeyen etkiler Nedensellik, sıklık, şiddetle ilişkili olarak değerlendirilen yan etkiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki ...
ABILIFY 1 mg/ml oral solüsyon 150 ml İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: herbiri oral aripiprazol ile tedavi gören hastaların % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygı...
ABILIFY 10 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: herbiri oral aripiprazol ile tedavi gören hastaların % 3 ’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yayg...
ABILIFY 15 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: herbiri oral aripiprazol ile tedavi gören hastalann % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın...
ABILIFY 30 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: herbiri oral aripiprazol ile tedavi gören hastaların % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygı...
ABILIFY 5 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: herbiri oral aripiprazol ile tedavi gören hastalann % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın...
ABIZOL 10 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygm olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: her biri oral aripiprazol ile tedavi gören hastaların % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın o...
ABIZOL 15 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: her biri oral aripiprazol ile tedavi gören hastalann % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygm o...
ABIZOL 20 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygm olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: her biri oral aripiprazol ile tedavi gören hastaların % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık gruplan kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygın ol...
ABIZOL 30 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: her biri oral aripiprazol ile tedavi gören hastaların % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila ...
ABIZOL 5 mg 28 tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygm olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: her biri oral aripiprazol ile tedavi gören hastaların % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık gruplan kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 İla &l...
ABIZOL EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygm olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: her biri oral aripiprazol ile tedavi gören hastalann % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygm (’*1/100 ila <1...
ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet İstenmeyen etkiler Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygm olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve bulantıdır: her biri oral aripiprazol ile tedavi gören hastalarm % 3’ünden daha fazlasında ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <...
ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet İstenmeyen etkiler Hastaların yaklaşık %5’inin advers ilaç reaksiyonları yaşadığı tahmin edilmektedir. En fazla bildirilen advers reaksiyonlar diyare ve baş ağrısıdır, her iki durum da hastaların yaklaşık %1’inde gözlenmiştir. Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olayların sıklık dereceleri şu şe...
ABSTRAL 100 mcg 10 dilaltı tablet İstenmeyen etkiler ABSTRAL kullanılan hastalarda opioidler için tipik olan yan etkilerin ortaya çıkması ve sürekli kullanım ile bu etkilerin yoğunluklarının azalması beklenir. Opioid kullanımı ile ilişkili en ciddipotansiyel yan etkiler solunumun durmasına yol açabilecek solunum depresyonu, hipotansiyon veşoktur.
ABSTRAL 200 mcg 10 dilaltı tablet İstenmeyen etkiler ABSTRAL kullanılan hastalarda opioidler için tipik olan yan etkilerin ortaya çıkması ve sürekli kullanım ile bu etkilerin yoğunluklarının azalması beklenir. Opioid kullanımı ile ilişkili en ciddipotansiyel yan etkiler solunumun durmasına yol açabilecek solunum depresyonu, hipotansiyon veşoktur.
ABSTRAL 800 mcg 10 dilaltı tablet İstenmeyen etkiler ABSTRAL kullanılan hastalarda opioidler için tipik olan yan etkilerin ortaya çıkması ve sürekli kullanım ile bu etkilerin yoğunluklarının azalması beklenir. Opioid kullanımı ile ilişkili en ciddipotansiyel yan etkiler solunumun durmasına yol açabilecek solunum depresyonu, hipotansiyon veşoktur.
ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet İstenmeyen etkiler ( Anjiyoödem ve Hipotansiyon). Advers etkilere bağlı tedavinin kesilmesi hastaların yaklaşık %2’sinde gerekmiştir. Tedavinin kesilmesi için en yaygın neden baş ağrısı (%0.5), daha sonra öksürük ve bulantı ve/veya kusma (%0.2) olmuştur. Kontrollü klinik çalışmalarda ACCUZIDE ile tedavi edilen ha...
ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet İstenmeyen etkiler ( Anjiyoödem ve Hipotansiyon). Advers etkilere bağlı tedavinin kesilmesi hastaların yaklaşık %2’sinde gerekmiştir. Tedavinin kesilmesi için en yaygın neden baş ağrısı (%0.5), daha sonra öksürük ve bulantı ve/veya kusma (%0.2) olmuştur. Kontrollü klinik çalışmalarda ACCUZIDE ile tedavi edilen ha...
ACE PLUS SELENYUM 30 yumuşak kapsül İstenmeyen etkiler Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır: Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100, <1/10); yaygm olmayan (>1/1000, <1/100); nadir (>1/10.000, <1/1000); çok nadir (<1/10.000); bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Vitamin R: Bağışıklık ...
ACEPER PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet İstenmeyen etkiler Perindopril, renin-anjiyotensin-aldosteron aksını baskılayarak indapamid tarafından ortaya çıkan potasyum kaybını azaltma eğilimindedir. Perindopril/İndapamid ile tedavi edilen hastaların %4’ünde hipokalemi görülmüştür (potasyum seviyesi < 3.4 mmol/1). Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/1...
ACEPRIX 1 mg 30 film tablet İstenmeyen etkiler bölümüne bakınız). ACEPRİX, alkol ile birlikte Aşağıda görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan tüm yan etkiler organ sistemi ve sıklık (çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<...
ACEPRIX 2.5 mg 30 film tablet İstenmeyen etkiler a) Güvenlik profili ADE inhibitörü kullanan hastalarda ilaca bağlı en sık görülen advers etki öksürük, deri döküntüsü, renal disfonksiyondur. Kadınlarda ve sigara içmeyen kişilerde öksürük daha sık gözlenmiştir. Öksürüğü tolere edebilen hastalarda, tedaviye devam edilmesi uygun bulunmaktadır. Bazı duruml...
ACEPRIX 5 mg 30 film tablet İstenmeyen etkiler bölümüne bakınız). ACEPRİX, alkol ile birlikte Aşağıda görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan tüm yan etkiler organ sistemi ve sıklık (çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<...
ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet İstenmeyen etkiler a) Güvenlik profili özeti ADE inhibitörü kullanan hastalarda ilaca bağlı en sık görülen advers etki öksürük, deri döküntüsü, renal disfonksiyondur. Kadınlarda ve sigara içmeyen kişilerde öksürük daha sık gözlenmiştir. Öksürüğü tolere edebilen hastalarda, tedaviye devam edilmesi uygun bulunmaktadır. Bazı dur...
ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon İstenmeyen etkiler Hastaların yaklaşık %5’inin advers ilaç reaksiyonlan yaşadığı tahmin edilmektedir. En fazla bildirilen advers reaksiyonlar diyare ve baş ağnsıdır, iki durumda hastalann yaklaşık %1’inde gözlenmiştir. Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olaylann sıklık dereceleri şu şekilde tan...
ACLASTA 5mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi İstenmeyen etkiler ACLASTA’nın birinci, ikinci ve üçüncü infüzyonu ardından doz sonrası belirtilerin görüldüğü genel hasta yüzdesi sırasıyla % 44.7, % 16.7 ve % 10.2’dir. Birinci infüzyonu takiben bireysel belirtiler ve sıklıkları şu şekildedir: ateş (% 17.1), kas ağrısı (% 7.8), grip benzeri belirtiler (% 6.7), eklem ağrısı ...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Keymen } İstenmeyen etkiler C vitamininin fazlası vücuttan atıldığı için yan etki oluşturma potansiyeli düşüktür. Klinik denemeler esnasında gözlemlenen ACM El/e bağlı istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sıralandırılmıştır. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); s...
ACMEL 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül { Menta-Pharma } İstenmeyen etkiler C vitamininin fazlası vücuttan atıldığı için yan etki oluşturma potansiyeli düşüktür. Klinik denemeler esnasında gözlemlenen ACM El/e bağlı istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sıralandırılmıştır. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); s...
ACNELYSE 20 gr krem İstenmeyen etkiler İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir: Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor...
ACNOR 100 mg 30 tablet İstenmeyen etkiler Akarboz ile gerçekleştirilen plasebo kontrollü çalışmalara dayanan advers ilaç reaksiyonlarının (ADR’ler), CIOMS III sıklık kategorilerine (klinik çalışma veri tabanındaki plasebo kontrollü çalışmalar: akarboz N = 8.595; plasebo N = 7.278; durum: 10 Şubat 2006) göre sıralaması aşağıda gösterilmiştir. Her sı...
ACNOR 50 mg 30 tablet İstenmeyen etkiler Akarboz ile gerçekleştirilen plasebo kontrollü çalışmalara dayanan advers ilaç reaksiyonlarının (ADR’ler), CIOMS III sıklık kategorilerine (klinik çalışma veri tabanındaki plasebo kontrollü çalışmalar: akarboz N = 8.595; plasebo N = 7.278; durum: 10 Şubat 2006) göre sıralaması aşağıda gösterilmiştir. Her sı...
ACOMET 500/100 ml IV inf. için çöz. içeren 1 flakon İstenmeyen etkiler Levofloksasin ile yapılan klinik çalışmalarda görülen yan etkiler sistem organ sınıflarına ve sıklık gruplarına göre aşağıda verilmiştir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10000); b...
ACORT 15/850 mg 30 film tablet İstenmeyen etkiler Pioglitazon ve metforminin eş zamanlı uygulamasına dair klinik çalışmalar yürütülmüştür. İstenmeyen ilaç reaksiyonları (ADR), sistem-organ sınıfı ve sıklığına göre aşağıda sıralanmıştır.Sıklık kategorileri: Çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan (> 1/1.000ila <1/100)...
ACORT 15/850 mg 90 film tablet İstenmeyen etkiler Pioglitazon ve metforminin eş zamanlı uygulamasına dair klinik çalışmalar yürütülmüştür. İstenmeyen ilaç reaksiyonları (ADR), sistem-organ sınıfı ve sıklığına göre aşağıda sıralanmıştır.Sıklık kategorileri: Çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan (> 1/1.000ila <1/100)...
ACSERA 5 ml enjeksiyonluk çözelti konsantresi içeren flakon İstenmeyen etkiler in sıklık gruplandırması şöyledir: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (> 1/10 000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10 000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Hayvan kökenli ...
ACSONAT 35 mg 4 film tablet İstenmeyen etkiler Risedronat sodyum Faz III klinik çalışmalarda 15,000 üzerinde hastada çalışılmıştır. Klinik çalışmalarda gözlenen istenmeyen etkilerin çoğu hafif ve orta şiddette olup, genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir. Osteoporozu olan ve 36 ay risedronat sodyum 5 mg/gün (n=5020) veya plasebo (n=5048) ile ...
ACT-HIB 0.5ml IM/SC 1 flk liyofilize aşı+1 enj. çözücü İstenmeyen etkiler Klinik deneylerde gözlemlenen istenmeyen etkiler: Çocukluk çağı bağışıklama programlarına, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve Ulusal Bağışıklama Programı tavsiyelerine uygun olarak ACT-HIB nadiren tek başına uygulanmaktadır. Genelde difteri, tetanoz ve boğmaca (tam hücreli veya aselüler) antijenleri içeren aşılar...
ACTEDAY 30 mg 28 film kaplı tablet İstenmeyen etkiler Risedronat sodyum Faz III klinik çalışmalarda 15,000 üzerinde hastada çalışılmıştır. Klinik çalışmalarda gözlenen istenmeyen etkilerin çoğu hafif ve orta şiddette olup, genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir. Osteoporozu olan ve 36 ay risedronat sodyum 5 mg/gün (n=5020) veya plasebo (n=5048) ile ...
ACTEDAY 35 mg 4 film kaplı tablet İstenmeyen etkiler Risedronat sodyum Faz III klinik çalışmalarda 15.000 üzerinde hastada çalışılmıştır. Klinik çalışmalarda gözlenen istenmeyen etkilerin çoğu hafif ve orta şiddette olup, genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir. Osteoporozu olan ve 36 ay risedronat sodyum 5 mg/gün (n=5020) veya plasebo (n=5048) ile<...
ACTEMRA 200 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi 1 flakon İstenmeyen etkiler Tosilizumab’m güvenliliği 4 adet plasebo kontrollü çalışma (II, III, IV ve V numaralı çalışmalar), 1 adet MTX kontrollü çalışma (I numaralı çalışma) ve bunların uzatmaperiyotlarında çalışılmıştır. Çalışmaların 4 tanesinde kontrol periyodu 6 ay, 1 tanesinde 2 yıldır. Bu...