Gebelik Kategorisi D olan İlaçlar

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

A-N <-> ARO ile başlayan Gebelik kategorisi D olan ilaçlar nedir, Gebelik kategorisi D olan ilaçlar nelerdir, Gebelik kategorisi D olan ilaçlar gebelikte kullanılır mı, Gebelik kategorisi D olan ilaçlar emzirmede kullanılır mı, Hamilelik kategorisi D olan ilaçlar hangileridir?

İlaç Adı Gebelik Kategorisi: D
A-NOX FORT 550 mg 20 tablet Gebelik ve laktasyon  Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebelik donemi<...
ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: Gebeliğin ilk trimesteri için C, ikinci ve üçüncü trimesteri için D’dir. Kinapril/hidroklorotiyazid gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) ADE inhibitörleri gebe...
ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: Gebeliğin ilk trimesteri için C, ikinci ve üçüncü trimesteri için D’dir. Kinapril/hidroklorotiyazid gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) ADE inhibitörleri gebe...
ACEPRIX 2.5 mg 30 film tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: Birinci trimester için C, ikinci ve üçüncü trimester için D. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal/ fetal gelişim / ve-veya/ doğum / ve-veya...
ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelikte kontrendike olmakla birlikte, Gebelik kategorisi: Gebeliğin ilk trimesteri için C, İkinci ve üçüncü trimesteri için D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) ADE inhibitör tedavisinin hayati önem ta...
ACLASTA 5mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) ACLASTA çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda önerilmez ve tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. Gebelik dönemi<...
ACUITEL 20 mg 20 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: İlk trimesterde C, ikinci ve üçüncü trimesterde D. Kinapril gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon): Gebe kadınlara verildiği takdirde, ADE inhibitörleri fetal ve neona...
ACUITEL 40 mg 28 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: İlk trimesterde C, ikinci ve üçüncü trimesterde D. Kinapril gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon): Gebe kadınlara verildiği takdirde, ADE inhibitörleri fetal ve neona...
ACUITEL 5 mg 20 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: İlk trimesterde C, ikinci ve üçüncü trimesterde D. Kinapril gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon): Gebe kadınlara verildiği takdirde, ADE inhibitörleri fetal ve neona...
ADRIMISIN 10 mg liy. enj. toz içeren flakon Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Doğurma potansiyeli bulunan kadınların tedavi süresince etkili doğum kontrolü kullanmaları gerekmektedir (bkz. bölüm 4.4 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri). <...
ADRIMISIN 50 mg liy. enj. toz içeren flakon Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Doğurma potansiyeli bulunan kadınların tedavi süresince etkili doğum kontrolü kullanmaları gerekmektedir (bkz. bölüm 4.4 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri). <...
AFINITOR 10 mg 30 tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon) Gebe kalma potansiyeline sahip kadınlara, AFINITOR tedavisi sırasında ve bu tedavinin durdurulmasını izleyen 8 hafta boyunca etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalan önerilmelid...
AFINITOR 5 mg 30 tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon) Gebe kalma potansiyeline sahip kadınlara, AFINITOR tedavisi sırasında ve bu tedavinin durdurulmasını izleyen 8 hafta boyunca etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmal...
ALEVE 220 mg 20 film tablet { Bayer } Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi, gebeliğin bir ve ikinci trimesteri için C, üçüncü trimesteri için D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamileliğin bir veya ikinci trimesterinde Naproksen ancak kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Hamile kalmak...
ALEXAN 100 mg/5 ml IV/SC 10 INT. enj. inf. için çöz. içeren 10 flakon Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Cinsel olarak aktif tüm kadın ve erkek hastalar ALEXAN® tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 6 . aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kul...
ALEXAN 1000 mg/20 ml IV/SC 1 INT. enj. inf. için çöz. içeren 1 flakon Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Cinsel olarak aktif tüm kadın ve erkek hastalar ALEXAN® tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 6. aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.
ALEXAN 40 mg/2 ml 30 flakon Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Cinsel olarak aktif tüm kadın ve erkek hastalar ALEXAN® tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 6 . aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kul...
ALGESAL 40 gr pomad Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon) ALGESAL, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi ALGESAL gebelikte sadece açıkça gerektiği durumlarda, anneye sağlanması...
ALGOPET 100 mg 15 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi 1. ve 2. trimester: C; 3. trimester D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik veya doğum sonrası gelişim üzerindeiki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. Bölüm 5.3 Klinik ...
Alkeran 2 Mg 25 Tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi D. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Diğer sitostatik kemoterapilerde olduğu gibi eşlerden herhangi biri ALKERAN kullanıyorsa gerekli doğum kontrol önlemlerinin alınması tavsiye edilmektedir. Teratojenite ALKERAN’ın teratojenik potansiy...
ALKERAN 2 mg 25 tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi D. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Diğer sitostatik kemoterapilerde olduğu gibi eşlerden herhangi biri ALKERAN kullanıyorsa gerekli doğum kontrol önlemlerinin alınması tavsiye edilmektedir. Terat...
ALTUZAN ROCHE 100mg/4ML kons.inf.çöz.içeren 1 flakon Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon) Doğurganlık çağındaki kadınlar ALTUZAN tedavisi boyunca uygun kontraseptif önlemler almalıdır. Farmakokinetik açıdan ele alındığında kontraseptif önlemlerin son ALTUZAN dozunu takiben...
ALTUZAN ROCHE 400mg/16ML kons.inf.çöz.içeren 1 flakon Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon) Doğurganlık çağındaki kadınlar ALTUZAN tedavisi boyunca uygun kontraseptif önlemler almalıdır. Farmakokinetik açıdan ele alındığında kontraseptif önlemlerin son ALTUZAN dozunu takiben...
AMIDOVIN 150 mg/3 ml IV 6 ampül Gebelik ve laktasyon Genel Tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk Doğurma Potansiyeli Bulunan Kadınlar/Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon) Tıbbi zorunluluk gerekmedikçe çocuk doğurmayı planlayan kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Gebelik Dönemi Amiodaron’un gebelik ve/veya fetüs/yenid...
AMIKOZIT 100 mg 1 flakon Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü/Kontrasepsiyon Amikasin gebelik sırasında kullanılırsa ya da bu ilacı kullanırken hasta gebe kalırsa, hasta fötusta meydana gelebilecek potansiyel hasar konusunda uyarılmalıdır.
AMIKOZIT 500 mg IM/IV enj. çöz. içeren flakon. 1 flakon Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü/Kontrasepsiyon Amikasin gebelik sırasında kullanılırsa ya da bu ilacı kullanırken hasta gebe kalırsa, hasta fötusta meydana gelebilecek potansiyel hasar konusunda uyarılmalıdır.
AMLOPER 4/5 mg 30 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Perindopril ile ilişkili: ÖNERİLMEYEN kombinasyonlar: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum süplemanları veya potasyum içeren tuz ikameleri: ADE inhibitörleri diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltır. Potasyum tutucu diüretikler (örn. spironolakton, triamteren veya amil...
AMLOPER 4/5 mg 30 film kaplı tablet { Celtis } Gebelik ve laktasyon Perindopril ile ilişkili: ÖNERİLMEYEN kombinasyonlar: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum süplemanları veya potasyum içeren tuz ikameleri: ADE inhibitörleri diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltır. Potasyum tutucu diüretikler (örn. spironolakton, triamteren veya amil...
AMLOPER 8/10 mg 30 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Perindopril ile ilişkili: ÖNERİLMEYEN kombinasyonlar: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum süplemanları veya potasyum içeren tuz ikameleri: ADE inhibitörleri diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltır. Potasyum tutucu diüretikler (örn. spironolakton, triamteren veya amil...
AMLOPER 8/10 mg 30 film kaplı tablet { Celtis } Gebelik ve laktasyon Perindopril ile ilişkili: ÖNERİLMEYEN kombinasyonlar: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum süplemanları veya potasyum içeren tuz ikameleri: ADE inhibitörleri diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltır. Potasyum tutucu diüretikler (örn. spironolakton, triamteren veya amil...
AMLOPER 8/5 mg 30 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Perindopril ile ilişkili: ÖNERİLMEYEN kombinasyonlar: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum süplemanları veya potasyum içeren tuz ikameleri: ADE inhibitörleri diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltır. Potasyum tutucu diüretikler (örn. spironolakton, triamteren veya amil...
AMLOPER 8/5 mg 30 film kaplı tablet { Celtis } Gebelik ve laktasyon Perindopril ile ilişkili: ÖNERİLMEYEN kombinasyonlar: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum süplemanları veya potasyum içeren tuz ikameleri: ADE inhibitörleri diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltır. Potasyum tutucu diüretikler (örn. spironolakton, triamteren veya amil...
ANSAID 100 mg 15 bölünebilir film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi 1. ve 2. trimester: C; 3. trimester D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm 5.3 Klinik öncesi ...
APIREKS COLD&FLU 200 mg/30 mg 24 film kaplı tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: 1. ve 2. Trimester: C; 3.trimester: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar,...
APRALJIN FORTE 550 mg 10 film tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Naproksen sodyum için gebeliğin 1. ve 2 trimesterinde, gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir....
APRODENT FORT 550 mg film 10 tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Naproksen sodyum için gebeliğin 1. ve 2 trimesterinde, gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut...
APRODENT FORT 550 mg film 20 tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Naproksen sodyum için gebeliğin 1. ve 2 trimesterinde, gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut...
APROL 275 mg 10 tablet Gebelik ve laktasyon  Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi<...
APROL 275 mg 20 tablet Gebelik ve laktasyon  Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi<...
APROMED FORT 550 mg 10 film tablet Gebelik ve laktasyon  Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi<...
APROMED FORT 550 mg 20 film tablet Gebelik ve laktasyon  Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi<...
ARBESTA 150 mg 28 film tablet Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) İrbesartanın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ARBESTA’yı kullanırken etkin bir doğum kontrol yöntem...
ARBESTA 150 mg 90 film tablet Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) İrbesartanın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ARBESTA’yı kullanırken etkin bir doğum kontrol yöntem...
ARBESTA 300 mg 28 film tablet Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) İrbesartanın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ARBESTA’yı kullanırken etkin bir doğum kontrol yöntem...
ARBESTA 300 mg 90 film tablet Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) İrbesartanın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ARBESTA’yı kullanırken etkin bir doğum kontrol yöntem...
ARBESTA PLUS 300 mg/25 mg 28 film tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Gebelik planlanan hastalarda önceden uygun alternatif tedaviye geçilmelidir. Gebelik teşhis edildiği zaman ARBESTA * PLUS mümkün olan en kısa zamanda kesilmeli, kafatası...
ARBESTA PLUS 300 mg/25 mg 90 film tablet Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Gebelik planlanan hastalarda önceden uygun alternatif tedaviye geçilmelidir. Gebelik teşhis edildiği zaman ARBESTA * PLUS mümkün olan en kısa zamanda kesilmeli, kafatası...
AREDIA 90 mg/10 ml 1 flakon Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi: D Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Doğurganlık çağındaki kadınların, tedavi sırasında yüksek düzeyde etkili bir doğum kontrol yöntemi ile korunması gerekmektedir. Gebelik dönemi AREDIA'mn gebe kadınlarda ...
ARMANAKS 550 mg FORT 10 tablet { Acon İlaç } Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde D’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi ...
AROMASIN 25 mg 30 draje Gebelik ve laktasyon Gebelik Kategorisi: D’dir. Gebelik dönemi Gebelikte eksemestan ile yürütülmüş klinik veri mevcut değildir; gebe kadınlara verilmemelidir çünkü fetusa zarar verebilir. Premenopozal endokrin durumda olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Laktasyon dönemi Eksemestanm insan sütüne ...